Nghệ An có 620 trường hợp nghỉ tinh giản biên chế

(Baonghean.vn)- Cử tri một số địa phương kiến nghị tỉnh cần thực hiện thí điểm cơ chế thi tuyển cán bộ lãnh đạo; giảm biên chế đối với những cán bộ không có trình độ, năng lực.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỉ luật, kỉ cương hành chính, ảnh minh họa, Phạm Bằng

- Vấn đề thi tuyển chức danh lãnh đạo: Năm 2010, Nghệ An đã thí điểm thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành. Trong đó, Sở Nội vụ được chọn làm thí điểm và đã thi tuyển được hai chức danh Phó trưởng phòng. Hiện nay, đang chờ chủ trương, đề án của Chính phủ về thi tuyển lãnh đạo các cấp.

Cán bộ phải phát huy hết trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, ảnh minh họa, Phạm Bằng

- Vấn đề tinh giản biên chế: Hiện nay, Nghệ An đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ-BCT của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2016, toàn tỉnh đã có 620 người được Bộ Nội vụ phê duyệt nghỉ tinh giản biên chế. Trong đó có 431 người nghỉ vì trình độ đào tạo không đạt chuẩn và năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Nghệ An là địa phương làm tốt nhất trong cả nước tính đến thời điểm hiện nay.

PV (TH)