Nghệ An có 65 thí sinh đạt 27 điểm trở lên

(Baonghean.vn) Ngày 11 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố danh sách các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2012. Theo đó, cả nước có 969 em đạt 27 điểm trở lên (sau khi đã làm tròn), trong đó có 2 em đạt 30 điểm.

Trong số 969 em nói trên, Nghệ An có 65 em (khối A có 35 em, khối B có 24 em, khối D1 có 05 em và khối A1 có 01 em). Ba em đạt điểm cao nhất của các khối đều là học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, gồm: em Trương Đình Đức, thi khối B vào Trường Đại học Y Hà Nội, đạt 29 điểm; em Nguyễn Thanh Long, thi khối A vào Trường Đại học Dược Hà Nội, đạt 28,75 điểm (làm tròn thành 29,00 điểm); em Đặng Quang Huy, thi khối D1 vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đạt 28,00 điểm.
         
Các trường có học sinh thi đạt 27 điểm trở lên là: THPT Chuyên Phan Bội Châu có 35 em; THPT Quỳnh Lưu 1 có 06 em; THPT Anh Sơn 1 có 05 em; THPT Phan Đăng Lưu có 04 em; THPT Huỳnh Thúc Kháng có 03 em; THPT Hoàng Mai, THPT Yên Thành 2, THPT Diễn Châu 3, THPT Thanh Chương 1, mỗi trường có 02 em; THPT Đô Lương 1, THPT Quỳnh Lưu 4, THPT Lê Hồng Phong, THPT Quỳ Hợp 1, mỗi trường có 01 em. 
         
Riêng Trường THPT Chuyên thuộc Trường Đại học Vinh có 12 em thi đạt 27 điểm trở lên (khối A có 09 em, khối B có 01 em và khối D1 có 02 em), trong số đó, phần lớn là học sinh Nghệ An.


Minh Đức