Nghệ An: Còn nhiều HTX hoạt động kiểu 'bình mới rượu cũ'

(Baonghean.vn) -  Nhiều HTX đã chuyển đổi nhưng hình thức hoạt động chưa thay đổi nhiều, là trăn trở chung tại Hội nghị lần thứ 3 BCH Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức vào ngày 23/8.

Hội nghị nói trên của BCH Liên minh HTX tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình kinh tế hợp tác và hoạt động chung 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; sơ kết thi hành Luật HTX 2012; kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo của Liên minh HTX tỉnh cho thấy, 6 tháng đầu năm có 32 HTX thành lập mới. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 430 HTX Nông nghiệp, 127 HTX phi Nông nghiệp, 59 quỹ tín dụng nhân dân.

Các HTX nông nghiệp đã có xu hướng liên kết với nhau trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm; có nhiều chuyển biến tích cực trong mở rộng sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa và đầu tư phát triển nhiều ngành nghề, tuy nhiên, chỉ tập trung kinh doanh các dịch vụ đơn thuần như thủy nông, cung ứng vật tư, giống cây trồng, bảo vệ thực vật, thú y.

Việc thành lập Liên hiệp HTX đã tạo mắt xích quan trọng trong thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản đối với các HTX nông nghiệp và một số HTX chế biến.

Các HTX phi nông nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với nhiều hình thức sản xuất kinh doanh dịch vụ. Thời gian gần đây, xuất hiện thêm một số mô hình mới có hiệu quả cả về mặt kinh tế  - xã hội như: HTX môi trường, HTX chợ, HTX làng nghề. 

Quỹ TDND hoạt động trên 150 xã của 13 huyện, thành, thị, thu hút 83.162 thành viên tham gia, tổng nguồn vốn huy động 5.235 tỷ đồng. Các Quỹ đã đáp ứng nhu cầu gửi tiền và cho các thành viên vay để phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho rằng, Nhà nước đã có chính sách về đất đai đối với HTX, nhưng do các ban, ngành địa phương chưa thực sự quan tâm nên HTX chưa tiếp cận với chính sách của nhà nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến nay, Liên minh HTX tỉnh và các huyện, thành, thị đã đánh giá, khảo sát và lựa chọn xây dựng 119 mô hình HTX, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, trong đó, có 53 HTX từ yếu lên trung bình, 66 HTX từ trung bình lên khá.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, như năng lực nội tại của HTX còn hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao, số HTX kinh doanh có lãi chưa nhiều, phần lớn các HTX còn khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, việc góp vốn bổ sung của các thành viên HTX chưa được quan tâm, đặc biệt là thị trường đầu ra chưa được khơi thông...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng nấm tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên cho rằng: Nhiều đơn vị sau khi chuyển đổi theo Luật HTX kiểu mới nhưng hình thức hoạt động không thay đổi nhiều. Một số HTX làm chưa tốt công tác tuyên truyền; đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa được chú trọng về trình độ chuyên môn...

Đề nghị Liên minh HTX chỉ đạo các huyện tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn cho đội ngũ giám đốc; trên cơ sở thế mạnh của từng địa phương, Liên minh HTX cần làm cầu nối cho các HTX chọn cây trồng phù hợp để sản xuất hàng hóa cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp.  

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Phúc Ân tiếp thu ý kiến của các thành viên và cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ngành liên quan, tổ chức tập huấn, tham quan mô hình cho đội ngũ quản lý HTX. Ngoài ra, tổ chức tốt các hội chợ để các HTX ký kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ quản lý HTX.

Từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành, đến 31/12/2016, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 125 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX hiện có trên địa bàn tỉnh lên 584 HTX. Số lao động làm việc trong HTX  tại thời điểm 30/12/2016 là 59.620 người tăng so với năm 2013 là 7460 người.

Tổng doanh thu hàng năm của HTX đều tăng, năm 2013 đạt 898 tỷ đồng, năm 2016 nâng lên 1226 tỷ đồng, trong đó HTX NN 202 tỷ đồng, HTX phi NN 571 tỷ đồng, Quỹ TDND 453 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,7% GDP của tỉnh.


Xuân Hoàng