Nghệ An công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Chiều 20/12, Ban tổ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đánh giá, thẩm định và bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 cho 10 xã.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

10 xã của 7 huyện được Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 là: Thanh Hòa, Hạnh Lâm (Thanh Chương); Bồi Sơn, Đặng Sơn (Đô Lương); Nghi Khánh (Nghi Lộc); Kỳ Sơn (Tân Kỳ); Tam Quang (Tương Dương); Hoa Sơn, Lĩnh Sơn (Anh Sơn) và xã Diễn Quảng (Diễn Châu).

Báo cáo tổng hợp của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết, trong năm 2017, 10 địa phương này đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, huy động các nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Theo báo cáo của UBND các xã và thẩm tra của UBND các huyện, cả 10 xã trên đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thông qua hình thức bỏ phiếu, 18 thành viên hội đồng đã nhất trí công nhận 10 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới.  

Người dân xóm 2, xã Đặng Sơn (Đô Lương) góp vốn xây dựng nhà văn hóa xóm đạt chuẩn NTM. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ để trình chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM cho 10 xã trên. Đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục hoàn thiện nâng cao các tiêu chí đã đạt được một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện./.

Xuân Hoàng