Nghệ An: Củng cố hơn 940 đơn vị DQTV

(Baonghen.vn) - Để làm tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận phòng thủ, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, trong năm 2012, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã làm tốt việc xây dựng đề án "Nâng cao chất hoạt động của lực lượng DQTV trong tình hình mới giai đoạn 2012 - 2016 và những năm tiếp theo".Tự vệ pháo phòng không TP.Vinh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh củng cố hơn 940 đơn vị DQTV, trong đó 480 đơn vị dân quân; BCHQS 480 xã, phường, thị trấn và 160 đơn vị BCHQS cơ quan được kiện toàn. Bộ CHQS giao cho cơ quan tham mưu và 20 cơ quan quân sự cấp huyện khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tự vệ và đã thành lập mới 8 đơn vị tự vệ. 6 tháng đầu năm cơ quân quân sự các cấp tổ chức 24 tập huấn công tác quân sự, chính trị cho lực lượng thường trực và DQTV với gần 3.400 cán bộ chủ chốt. Đối với DQTV có hơn 1.600 cán bộ cấp xã là bí thư, chủ tịch, chỉ huy trưởng và phó quân sự; gần 1.000 cán bộ trưởng, phó đơn vị tự vệ và trung đội trưởng cơ động.


P.N