Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT

Tiến Hùng 03/05/2022 11:06

(Baonghean.vn) - Để thực hiện Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân, UBND tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc thực hiện Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022.

Trước đó, ngày 21/5/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND, trong đó quy định tháng 5 hàng năm là Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân (gọi tắt là Tháng Vận động).

Để Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022 được tổ chức đồng bộ, có hiệu quả thiết thực, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Kế hoạch số 81-KH/TU, quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò của chính sách BHXH, BHYT; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua các hoạt động do đơn vị tổ chức, qua Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm do đơn vị phát hành, qua các tài khoản trên mạng xã hội của tổ chức, cá nhân người lao động… Phối hợp với ngành BHXH các cấp tổ chức hoạt động truyền thông BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân và người lao động tại cơ sở. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, phát động phong trào quyên góp ủng hộ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định đời sống an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong một lần đi tuyên truyền lưu động về các chính sách khi tham gia bảo hiểm. Ảnh: Thành Chung
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong một lần đi tuyên truyền lưu động về các chính sách khi tham gia bảo hiểm. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền trong Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2022 đảm bảo hiệu quả, ưu tiên hoạt động tuyên truyền trực tiếp, thu hút sự chú ý và lan tỏa thông điệp tuyên truyền đến mọi người dân. Tăng cường công tác truyền thông gián tiếp trên hệ thống thông tấn báo chí: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang, bài viết tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, huyện, thị xã; truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Đổi mới hình thức tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy lợi thế của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi, vận động, huy động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng cơ quan BHXH tổ chức chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn; Tham mưu cấp ủy chính quyền có cơ chế khích lệ, khen thưởng các doanh nghiệp, các tập đoàn, các tổ chức, cá nhân làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ lồng ghép thông tin tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến với chủ sử dụng lao động, người lao động thông qua các hoạt động do ngành tổ chức; Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BHXH của chủ sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan BHXH tuyên truyền trực tiếp, phát hành tờ gấp tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và tại các phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, để đoàn viên công đoàn, người lao động thấy rõ tầm quan trọng của việc tham gia BHXH nhằm đảm bảo an sinh xã hội lúc về già, hạn chế nhận BHXH 1 lần; vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo chức năng, thẩm quyền, ưu tiên những đơn vị mới thành lập.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chủ động tuyên truyền, vận động bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; đảm bảo mọi điều kiện, hướng dẫn để người dân khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp một cách thuận lợi.

Trong khi Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; chú trọng truyền thông những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những thiệt thòi khi nhận BHXH 1 lần; tuyên truyền công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành BHXH. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tạo điều kiện, phối hợp cơ quan BHXH tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng Vận động tại địa phương mình.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cần chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH đến với đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp của tỉnh.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát động, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng thẻ BHYT, tặng sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Bưu điện tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh yêu cầu phải phối hợp với BHXH tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Lễ ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã phối hợp cơ quan BHXH cùng cấp tổ chức các hội nghị khách hàng; tuyên truyền nhóm nhỏ theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động từng người dân” thực hiện tốt vai trò là cầu nối đưa chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân.

Tỉnh đoàn Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT kết hợp với tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên tại cơ sở, ngành. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để đảm bảo an sinh lúc về già.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; phấn đấu đến hết tháng 5/2022, 100% xã, phường, thị trấn được phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81-KH/TU; tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT bằng các hình thức phù hợp. Phối hợp cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cấp xã phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng tại cơ sở.

Tạo điều kiện về cơ sở vật chất (Hội trường, bàn ghế, loa máy, điện chiếu sáng, an ninh trật tự...); thông báo trên đài phát thanh của khối xóm, thôn bản về thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; phát thanh các nội dung tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trước và trong hội nghị tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh khối, xóm, thôn bản.

Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO