Nghệ An đề xuất Trung ương về mô hình và cách thức vận hành Văn phòng cấp ủy dùng chung

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, Văn phòng Trung ương Đảng có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện Quy định số 04-Qđi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.
Sáng 18/3, Văn phòng Trung ương Đảng có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy để khảo sát tình hình thực hiện Quy định số 04-Qđi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy và việc thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch -  Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Triển khai một số công việc văn phòng cấp ủy dùng chung

Trên cơ sở Quy định số 04-Qđi/TW, ngày 25/7/2018, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc.

Cụ thể, 6 ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các ban Đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, tinh giản.

Riêng Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến hành sáp nhập, tinh gọn từ 7 phòng xuống còn 5 phòng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện mô hình Văn phòng cấp ủy dùng chung. Ảnh: Mai Hoa

Theo Quy định số 04-Qđi/TW, các ban Đảng không có văn phòng nên song song với đó, Nghệ An đã thực hiện Văn phòng cấp ủy dùng chung từ đầu năm 2019.

Mô hình Văn phòng cấp ủy dùng chung ở Tỉnh ủy Nghệ An đã thực hiện điều chuyển biên chế lái xe, kế toán, văn thư của các ban Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sang Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy nêu một số bất cập trong quá trình thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy dùng chung. Ảnh: Mai Hoa

Việc thực hiện nhiệm vụ văn phòng dùng chung bao gồm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và các ban Đảng; bố trí kế toán phục vụ chung cấp ủy và 5 cơ quan (trừ Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa bố trí kế toán phục vụ chung); quản lý, điều hành, bố trí xe phục vụ theo yêu cầu công tác của Thường trực Tỉnh ủy và các ban Đảng.

Riêng công tác văn thư, hiện nay đang thực hiện thí điểm phục vụ dùng chung đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời tăng trách nhiệm phục vụ chung của Văn phòng Tỉnh ủy, như giúp các ban Đảng in ấn, phát hành tài liệu phục vụ hội nghị và phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức các hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Quan tâm khắc phục bất cập

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã thẳng thắn nêu lên nhiều bất cập khi thực hiện Văn phòng cấp ủy dùng chung…

Bên cạnh ý kiến của lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, chia sẻ thông tin với đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay chưa đủ dữ liệu để khẳng định một cách chính xác việc thực hiện Văn phòng cấp ủy dùng chung đúng hay chưa đúng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Trung ương cần nghiên cứu và thiết kế mô hình văn phòng cấp ủy dùng chung mang tính cải cách toàn diện, triệt để. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, thực tiễn sau 1 năm vận hành ở Nghệ An thì có những bất cập do thiếu tính đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thường xuyên của Văn phòng dùng chung; hay chưa có sự tách bạch rõ thẩm quyền quản lý tài chính và quản lý chuyên môn của các ban Đảng.

Việc thực hiện mô hình dùng chung mới tính đến thay đổi tổ chức bộ máy nhưng chưa tính đến các yếu tố tác động về con người, tài chính, phương tiện và các mối quan hệ công tác khác…

Từ thực tiễn đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, nếu tiếp tục thực hiện mô hình Văn phòng cấp ủy dùng chung, đề nghị Trung ương nghiên cứu để thiết kế đưa ra mô hình tổ chức và vận hành cụ thể mang tính cải cách toàn diện và triệt để nhằm khắc phục các bất cập hiện nay.

Đồng thời với đó là ban hành quy chế hoạt động chặt chẽ, làm rõ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Văn phòng dùng chung một cách rõ ràng để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong vận hành của tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng nêu một số bất cập trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy định cấp phó các ban Đảng, nhất là đối với một tỉnh như Nghệ An - diện tích lớn, dân số đông và có nhiều yếu tố đặc thù, đề xuất với Trung ương nghiên cứu, bổ sung hợp lý.

Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu và ghi nhận những ý kiến trăn trở, trách nhiệm đề xuất từ thực tiễn triển khai của Nghệ An để nghiên cứu, đề xuất Ban Bí thư đưa ra chủ trương trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Thạch cũng đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An, trong khi chờ Ban Bí thư có chủ trương mới thì cần tiếp tục duy trì mô hình Văn phòng cấp ủy dùng chung, đồng thời tiếp tục điều chỉnh những bất cập, khó khăn để đảm bảo hoạt động một cách tốt nhất.