Nghệ An đổi mới chính sách hỗ trợ đầu tư vào khu Kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 20/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,  chiều nay UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Toàn cảnh buổi họp

Buổi chiều, các thành viên nghe báo cáo 5 nội dung: Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, thay thế các Nghị quyết số 182/2007, số 262/2009 và số 304/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong KKT Đông Nam về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 4115/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020; Đề án thành lập Qũy Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định các tiêu chí, cách tính điểm, phân loại xã theo mức độ khó khăn làm căn cứ xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn hàng năm cho các xã thuộc Chương trình 135. Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp.

Trong buổi chiều, cuộc họp dành nhiều thời gian cho các thành viên tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, thay thế các Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007, số 262/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009  và số 304/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong KKT Đông Nam về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó các ý kiến tập trung vào mức hỗ trợ đối với từng quy mô dự án; cần có chính sách đối với nhà đầu tư trong đăng tải thông tin quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. các thành viên còn tham gia nhiều ý kiến về thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Nghệ An.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp thu 12 ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo, trình HĐND sắp tới.

Đối với Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiện nay nhiều cơ quan trực thuộc bộ đã làm tốt công tác cải cách hành chính. Vì vậy đề nghị các sở, ngành góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, sau đó là huyện, xã. Qua đây, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng đề án cơ chế một cửa để trình UBND tỉnh trong năm nay.  

Sản xuất ống thép tại Khu công nghiệp Đông Nam
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức làm hồ sơ cấpchứng minh thư nhân dân cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú 2.

Đối với đề án lập Quĩ HTX, UBND tỉnh thống nhất, giao cho Liên minh HTX xây dựng kế hoạch để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong thời gian tới.

Xuân Hoàng