Nghệ An giảm gần 70 đơn vị sự nghiệp công lập

(Baonghean.vn) - Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã giảm được 68 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 24 đơn vị thuộc các Sở, ban, ngành; 44 đơn vị thuộc UBND cấp huyện.
Đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh tư liệu

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng các phương án sắp xếp.

Mục tiêu là sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp. Trọng tâm của việc đổi mới, sắp xếp là các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội...

Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 68 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 24 đơn vị thuộc các Sở, ban, ngành; 44 đơn vị thuộc UBND cấp huyện.

Cũng trên tinh thần đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian qua có 23 đơn vị chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh, trong đó Nhà nước không cấp ngân sách cho 4.290 biên chế thuộc ngành Y tế.