Nghệ An: Học sinh các trường mầm non ngoài công lập được miễn, giảm học phí

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 539/KH - UBND về Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020, có tính đến năm 2025. Trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ như miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa.

Đây là lần đầu tiên Nghệ An ban hành một kế hoạch riêng nhằm mục đích phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Theo đó, dự kiến đến năm 2020 Nghệ An sẽ có 55 trường mầm non ngoài công lập ở các địa phương thuộc phường của thành phố, thị xã, thị trấn của huyện; có 275 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục ở các địa phương vùng nông thôn, khu công nhân công nghiệp không tập trung, khu đông dân cư.

Đồng thời, phấn đấu đạt tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm 25% tổng số trẻ huy động vào các CSGDMN. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ 44%, trẻ mẫu giáo 15%.

Giờ học dành cho trẻ 5 tuổi ở Trường Mầm non Hưng Phúc - Thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Để kế hoạch triển khai hiệu quả, Nghệ An sẽ thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, khuyến khích phát triển hệ thống CSGDMN ngoài công lập.

Cụ thể, sẽ tăng cường cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về nhu cầu, khả năng phát triển; dự báo quy mô hợp lý và các chính sách khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước đối với trường mầm non ngoài công lập.

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển CSGDMN ngoài công lập ở các địa bàn thuận lợi, khu công nghiệp, đông dân cư.

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định 59/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương kiểm tra một mô hình trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, theo kế hoạch này, Nghệ An thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo đang theo học tại các CSGDMN ngoài công lập thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Ngoài ra, cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường mầm non ngoài công lập sẽ được thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ kinh phí tập huấn; được hỗ trợ trang bị về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi bằng nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh cho những trường tham gia thực hiện giáo dục phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, giáo dục khuyết tật hòa nhập, như các trường công lập.

Đến năm học 2017 - 2018, các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động với 40 trường tư thục, dân lập và 176 nhóm, lớp độc lập tư thục; thu hút 17,3% trẻ nhà trẻ và 5,1% trẻ mẫu giáo trong tổng số trẻ được huy động.

Tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập còn thấp  so với cả nước và một số địa phương cùng điều kiện và so với mục tiêu, chỉ tiêu được quy định tại Nghị quyết 70/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020.

Toàn tỉnh, hiện còn khoảng 120.000 trẻ nhà trẻ (từ 3 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi) và 23.000 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (từ 3 tuổi đến 4 tuổi) chưa có điều kiện đến lớp.