Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt

(Baonghean.vn)-  Trận mưa lũ lịch sử vừa qua do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống. Sau mưa lũ, trời nắng lên các địa phương đang huy động nhân lực khắc phục hậu quả, thu hoạch mùa màng, sửa chữa đường giao thông...

Trận lũ đã làm cho Châu Hội, Châu Nga (Qùy Châu) thiệt hại nặng nề. Theo người dân Châu Hội, thì đây là trận lũ lịch sử trong hàng chục năm qua, chỉ trong thời gian ngăn nước lũ dâng cao 3-5m, cuốn phăng tất cả những gì trên đường quét qua. Ảnh: Người dân bản Châu Hội - Qùy Châu sữa chữa đường giao thông để đi lại.
Hầu hết hoa màu của người dân ở Qùy Châu đều bị lũ cuốn hư hỏng. Ảnh: Thả bò ra bãi ngô bị lụt cuốn đổ ở Châu Nga (Qùy Châu) để tận dụng thức ăn sau lũ
Bà Đào Thị Nguyên (Diễn Nguyên - Diễn Châu) tập trung quạt lúa hè thu để nhanh khô. Đến nay Diễn Châu đã gặt xong được 50% diện tích.
Hiện nay Nam Cát - Nam Đàn đã thu hoạch xong được 70% diện tích. Ảnh: Nông dân Nam Cát - Nam Đàn vui mừn vì phơi được lúa.
Lãnh đạo huyện Đô Lương ra đồng động viên nông dân gặt lúa
Đô Lương có hơn 1000 ha lúa hè thu bị đổ do lũ cần phải được gặt gấp. Trong ảnh: Đoàn thanh niên Đô Lương ra đồng gặt lúa giúp nông dân
Trận lũ vừa qua, Yên Thành bị ngập 1000 ha lúa và 250 ha ngô bị hư hại. Hiện nay, ngô đông được nông dân Yên Thành tiếp tục ươm gieo
Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: Để khắc phục thiệt hại do mưa bão và tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm cây vụ đông, ngay khi thời tiết thuận lợi, huyện chỉ đạo các xã dắm ngô bị đổ, đẩy mạnh chăm sóc diện tích xuống và tiếp tục gieo trỉa diện tích còn lại. Ảnh: Nông dân Yên Thành tiếp tục ra đồng gieo trồng vụ đông.


 Anh Tuấn - Quang An - Duy Ngô - Hoàng Phi