Nghệ An: Khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Đức Dũng 22/03/2023 15:50

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2023 mà Tổ công tác về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài của tỉnh đề nghị trong báo cáo mới đây.

Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, vừa có báo cáo kết quả hoạt động tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2023.

Theo báo cáo, trong tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 33.140 hồ sơ, số hồ sơ mới tiếp nhận: 25.550 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 7.590 hồ sơ (số liệu tính từ ngày 16/2/2023 đến ngày 15/3/2023).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ công tác cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: Nhiều đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận phải thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2023, tổ công tác đề nghị:

- Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài:

- Các Sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ: Chủ động tổng hợp các kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa cấp xã để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị định 107/2021/NĐ-CP, Đề án 06...

+ Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu đề ra.

Giao diện Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên xử lý các nội dung liên quan đến đất tôn giáo, các khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương xử lý dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại trong bồi thường GPMB thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1 trước đây theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Tập trung công tác hoàn thiện công trình để bàn giao đưa vào sử dụng dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km76 - Km83+500, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn Km7 - Km26.

+ Hoàn thành các thủ tục và tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế BVTC dự án đường tránh thị trấn Nam Đàn.

+ Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trình thẩm định và phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội.

+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đối với các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7 - Km76; Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Nâng cấp, mở rộng QL15 đoạn tuyến tránh Khu Di tích lịch sử Truông Bồn; Cải tạo, sửa chữa ĐT.539C đoạn Km7 - Km16+500; ...

+ Tiếp tục phối hợp với các Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Nâng cấp, mở rộng QL15 đoạn tuyến tránh Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.

+ Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành TW, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các kiến nghị của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An như: Điều chỉnh quy hoạch và phương án đầu tư các công trình phụ trợ Cảng hàng không quốc tế Vinh theo phương thức đối tác công tư (PPP); đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội.

+ Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư khác để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An; Cảng hàng không quốc tế Vinh (sân đỗ, nhà ga T2,..), cảng Cửa Lò (bến 6, 7, 8,...), cảng nước sâu Nghi Thiết, nâng cấp, cải tạo công trình thiết yếu tuyến đường sắt Vinh-Hà Nội; các dự án ODA, đường giao thông nông thôn, các bến xe,...

- Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam:

Tiếp tục hỗ trợ giải quyết các thủ tục, các khó khăn vướng mắc liên quan về quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch:

+ Chủ trì phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Nghệ An, các cơ quan ban ngành liên quan và đơn vị tư vấn về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện - DDCI.

+ Phối hợp với Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tiếp tục hỗ trợ thông tin, quy trình thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư: Công ty CP ĐTXD Vịnh Nha Trang; Tập đoàn Mường Thanh; Công ty CP ĐTXD Hoàng Thịnh Đạt,...

+ Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An qua Trung tâm bao gồm Công ty TNHH Compal (Việt Nam), Tập đoàn FLAMINGO GROUP, Công ty Intracom, Tập đoàn Posco Energy (Hàn Quốc), Tập đoàn SAVICO, Tập đoàn Central Retail,...

- Cục Thuế: Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế theo quy định của Chính phủ./.

Nghệ An: Khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO