Nghệ An: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trong xây dựng NTM là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017 vào sáng 7/3.

Dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các xã cam kết về đích NTM năm 2017, các xã xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp – PTNT cho thấy, trong năm 2016, tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện Chương trình NTM, hơn 3,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp hơn 915 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án gần 780 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 785 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Năm 2016, toàn tỉnh đã có 43 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu  Nghị quyết HĐND tỉnh giao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 152 xã, đạt 35,3%; có 6 thôn bản được UBND các huyện công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh Bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 1,23 tiêu chí/xã so với năm 2015. Có 43 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 131 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 104 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đã có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là thị xã Thái Hòa và Thành phố Vinh. 

Mục tiêu năm 2017, xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM, có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM, có thêm 10 thôn bản thuộc các huyện miền núi đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh; bình quân toàn tỉnh đạt 14,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo xây dựng 3 xã NTM kiểu mẫu theo đề án đã được phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo hội nghị. Ảnh Xuân Hoàng

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện một số địa phương trình bày tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM trong thời gian qua. Trong đó lãnh đạo huyện Nam Đàn nêu quyết tâm chỉ đạo 5 xã còn lại về đích NTM, 18 xã đã về đích tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch để hoàn thành các nội dung, tiêu chí theo quy định, phấn đấu Nam Đàn đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017.

Các địa phương đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh  thường xuyên quan tâm, chỉ đạo  giúp huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM. Tỉnh cũng cần sớm phân bổ nguồn xi măng trong năm để các địa phương tranh thủ thời gian nhàn rỗi ra quân làm đường giao thông nông thôn. 

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Nguyễn Xuân Đường, cho rằng: Thời gian qua tỉnh ta đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong phong trào xây dựng NTM, từ đó các địa phương đẩy nhanh các tiêu chí NTM một cách vững chắc; phong trào xây dựng NTM đã trở thành phong trào của quần chúng nhân dân.

Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào chung sức xây dựng NTM. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên phong trào xây dựng NTM vẫn còn một số tồn tại: Nhiều địa phương chưa đẩy nhanh khai thác mọi tiềm năng lợi thế của địa phương mình. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chưa chuyển biến lớn, nên thu nhập của người dân chưa cao. Công tác xã hội hóa tại một số xã chưa có nhiều hoạt động phong phú, nên công tác huy động sức dân còn mức độ thấp. Một số đồng chí lãnh đạo của các sở, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp tỉnh hoạt động chưa tích cực, quyết liệt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền. 

Làm đường NTM về bản tại xã hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cho rằng, trong năm tới, các địa phương đẩy mạnh nâng cao tiến độ xây dựng các tiêu chí NTM cho cấp xã, thôn, bản. Để đạt được hiệu quả cao, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông đến các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trong xây dựng NTM. Đối với 27 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cần triển khai công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời. Giao Sở Nông nghiệp – PTNT tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu xi măng cho các địa phương. Các huyện, xã đã cam kết về đích NTM trong năm 2017 cần chỉ đạo cho có hiệu quả.

Dịp này, có 8 tập thể, 25 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích trong phong trào Nghệ An chung sức xây dựng NTM năm 2016.

 » Giáo dân Nghệ An vạch trần sự biến chất của linh mục Nguyễn Đình Thục

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Xuân Hoàng