Nghệ An kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2.101 đảng viên

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Trong 2 năm 2020, 2021 và quý I/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.053 tổ chức đảng và 2.101 đảng viên.

Chủ động nắm bắt, kịp thời kiểm tra

Cấp ủy thị xã Thái Hòa tăng cường giám sát thường xuyên cơ sở vừa kịp thời phát hiện và hạn chế vi phạm có thể xảy ra. Ảnh minh họa Mai Hoa
Cấp ủy thị xã Thái Hòa tăng cường gặp gỡ người dân, lắng nghe và giám sát thường xuyên ở cơ sở. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Mục đích kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm và xử lý kịp thời nếu có vi phạm, tránh sai nhỏ thành sai to, tạo sự răn đe, giáo dục, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Bởi vậy, công tác này luôn được các cấp ủy trong tỉnh quan tâm, chủ động nắm bắt, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ở thị xã Thái Hòa, thời điểm tháng 3/2021, qua kiểm tra công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy tại phường Quang Tiến (TX Thái Hòa) phát hiện chế độ hội họp theo quy chế và quy định của Điều lệ Đảng chưa đúng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thái Hòa đã xin chủ trương của cấp ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy phường.

Qua kiểm tra cho thấy, quy chế làm việc của Đảng ủy phường có nội dung chưa phù hợp; chưa thực hiện đúng chế độ làm việc định kỳ với MTTQ và các đoàn thể. Đảng ủy không nghe, cho ý kiến vào quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình làm việc toàn khóa và năm của đảng ủy; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Đảng ủy phường Quang Tiến vi phạm chế độ làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy chế làm việc, quy định của Đảng, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường ở một số nội dung, lĩnh vực.

Thị xã Thái Hòa đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nếu có. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Thị xã Thái Hòa đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nếu có. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trên cơ sở xem xét các nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm “chiếu” vào quy định của Đảng về thi hành kỷ luật, khuyết điểm, vi phạm của Ban Chấp hành Đảng ủy phường chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, vào năm 2019, từ đơn thư của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ liên quan đến công tác quản lý, sử dụng ngân sách thời gian đương nhiệm. Qua kiểm tra kết luận cá nhân này có vi phạm và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

"Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là biện pháp quan trọng vừa ngăn ngừa, vừa chấn chỉnh, tránh sai nhỏ thành sai to".

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa cho biết, công tác kiểm tra, giám sát nói chung, trong đó có kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở thị xã quan tâm. Đây là biện pháp quan trọng vừa để ngăn ngừa, vừa để chấn chỉnh vi phạm, tránh sai nhỏ thành sai to và quan điểm trong xử lý, vi phạm đến đâu xử lý đến đó; đồng thời chú trọng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo các văn bản quy định, tránh “bé xé ra to” hoặc to thành nhỏ.

Đất đai là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh minh họa Mai Hoa.J
Đất đai là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trong 2 năm 2020 - 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp thị xã Thái Hòa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Kết quả kiểm tra có 22/22 tổ chức đảng và 31/32 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, nhưng chủ yếu chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ có 1 đảng viên bị xử lý khiển trách.

Thực tiễn ở huyện Thanh Chương, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Xuân Ngân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thông qua các kênh kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, qua các báo cáo của các cấp, qua đơn thư, phản ánh của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, qua báo chí…, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có đến trên 90%; nên các cấp ở Thanh Chương đặc biệt quan tâm, chủ động thu thập thông tin, nắm bắt tình hình và yêu cầu cao của kiểm tra dấu hiệu vi phạm là vào cuộc kiểm tra kịp thời, khẩn trương, xử lý nghiêm túc trường hợp vi phạm.

Từ kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên dù vi phạm ở mức nào cũng đều rút ra bài học cho riêng mình để tự kiểm điểm, tự chấn chỉnh, khắc phục; đặc biệt “thấy sợ” mà không dám vi phạm, không dám làm sai. Trường hợp tổ chức đảng và đảng viên không vi phạm sẽ được trả lại sự công bằng, tránh tư tưởng, dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên về kỷ cương, kỷ luật Đảng, ảnh hưởng đến phong trào chung.

Huyện Thanh Chương tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có dâu hiệu.jpeg
Huyện Thanh Chương tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp ở Thanh Chương tiến hành kiểm tra 31 tổ chức Đảng và 44 đảng viên. Kết luận kiểm tra có 31/31 tổ chức đảng vi phạm nhưng ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, trong đó yêu cầu 1 Đảng ủy xem xét xếp loại lại đối với 3 chi bộ trực thuộc; 37/44 đảng viên có vi phạm phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và có 7/44 đảng viên bị thi hành kỷ luật. 

Kiểm tra khi có dấu hiệu

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên thời gian qua được các cấp trong tỉnh tăng cường.

Theo số liệu từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 2 năm 2020, 2021 và quý I/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.053 tổ chức đảng và 2.101 đảng viên. Kết luận có 683 tổ chức đảng (chiếm 64,86%%) và 1.195 đảng viên (chiếm 56,87%) vi phạm; phải thi hành kỷ luật 62 tổ chức đảng (chiếm 9% số tổ chức vi phạm), 243 đảng viên (chiếm 20,33% số đảng viên vi phạm).

Nội dung kết luận vi phạm tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; công tác quản lý đất đai; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

ầu tư xây dưng cơ bản là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh minh họa Mai Hoa
Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Bên cạnh sự quan tâm, tăng cường, trao đổi, thì ở một số đơn vị cũng thẳng thắn nêu hạn chế về tính chủ động nắm bắt thông tin để vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, khiến việc xử lý, ngăn chặn, phòng ngừa ở một số thời điểm, địa bàn, lĩnh vực chưa kịp thời. Điều này dẫn đến có những thông tin, phản ánh, đơn thư liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên chưa được kiểm tra kịp thời và tồn tại vi phạm trong thời gian dài chậm khắc phục, thậm chí sai nhỏ dễ trở thành sai to.

Việc giám sát, phát hiện và tổ chức kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm một số cơ sở còn hạn chế.

Mục đích của kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm và xử lý kịp thời nếu có vi phạm, tạo sự răn đe, giáo dục, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hà Nội vào ngày 27/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Từ thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã rút ra kinh nghiệm hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cứ có dấu hiệu là Ủy ban Kiểm tra có quyền kiểm tra”.

Bởi vậy, công tác này tiếp tục được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp đặt ra yêu cầu tăng cường. Trọng tâm là tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; về cán bộ và công tác cán bộ; lĩnh vực kinh tế - tài chính, hành chính, tư pháp, y tế, giáo dục, quản lý và sử dụng đất đai…

Tin mới

Kiều Bào

Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Baonghean.vn) -  Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của của Bộ Chính trị khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Nồng độ cồn

Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) -  Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.
U23 Việt Nam.

Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

(Baonghean.vn) - Sau khi kết thúc SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam lần lượt trở về CLB chủ quản, tích cực hòa nhập và đón chờ cơ hội trở lại trong các trận đấu tập huấn, đấu bù trước khi V-League 1, 2-2022 được nối lại từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm dõi theo là các CLB sẽ sử dụng, bố trí như thế nào các ngôi sao U23, đặc biệt là những người thường xuyên được đá chính tại SEA Games cũng như VCK U23 châu Á vừa qua?
Vì hợp lý, hợp tình quá!

Vì hợp lý, hợp tình quá!

(Baonghean.vn) - Ngoài được học kỹ năng bơi, đám trẻ ở bản còn được chỉ dạy kỹ năng sinh tồn một mình, cách thoát khỏi các thảm hoạ thiên tai, cách nhận biết cây cỏ có độc, các hành động bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cá nhân…
Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Sự quyết tâm, quyết liệt đó thể hiện thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.
Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.
 G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
Cửa Lò

Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.
Quang Hải

Quang Hải đến Pau FC của Pháp sáng nay 29/6 ; ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tới Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Pau FC vào hôm nay (29/6);  ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á năm 2022 vào chiều tối 28/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lực lượng của đội đã không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất.
chống hạn

Nông dân 'thủ phủ' rau màu ở Nghệ An căng mình chống hạn

(Baonghean.vn) - Vùng bãi ngang ở huyện Quỳnh Lưu là nơi trọng điểm về sản xuất rau màu hàng hóa lớn nhất  Nghệ An. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến cây trồng, thậm chí có nhiều diện tích rau màu bị khô cháy. Nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ.
Đức 'đi ngược chiều gió' với chính mình để hồi sinh nhiệt điện than thoát khí đốt Nga

Đức 'đi ngược chiều gió' với chính mình để hồi sinh nhiệt điện than thoát khí đốt Nga

(Baonghean.vn) - Từng đưa ra cam kết theo đuổi chính sách năng lượng xanh, thế nhưng, giờ đây Đức dường như lại đi “ngược chiều gió” với chính mình. Đức đang phải vật lộn để lấp đầy các địa điểm lưu trữ khí đốt, kể từ khi Nga siết nguồn cung. Một trong số các giải pháp khả thi mà Berlin sẽ theo đuổi, chính là khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, dù có thể tác động nặng nề lên nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Người lao động "quay quắt" trong nắng nóng

Người lao động "quay quắt" trong nắng nóng

(Baonghean.vn) -  Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng như đổ lửa. Nền nhiệt cao, cộng với hiệu ứng gió Lào càng khiến cho cái nóng trở nên quay quắt. Nắng nóng đỉnh điểm, những người lao động ngoài trời lại vất vả gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Thông tin nổi bật ngày 28/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7; Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án; Ngư dân Nghệ An mưu sinh cực nhọc dưới nắng nóng 40 độ C... là những thông tin nổi bật ngày 28/6.