Nghệ An kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2.101 đảng viên

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Trong 2 năm 2020, 2021 và quý I/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.053 tổ chức đảng và 2.101 đảng viên.

Chủ động nắm bắt, kịp thời kiểm tra

Cấp ủy thị xã Thái Hòa tăng cường giám sát thường xuyên cơ sở vừa kịp thời phát hiện và hạn chế vi phạm có thể xảy ra. Ảnh minh họa Mai Hoa
Cấp ủy thị xã Thái Hòa tăng cường gặp gỡ người dân, lắng nghe và giám sát thường xuyên ở cơ sở. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Mục đích kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm và xử lý kịp thời nếu có vi phạm, tránh sai nhỏ thành sai to, tạo sự răn đe, giáo dục, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Bởi vậy, công tác này luôn được các cấp ủy trong tỉnh quan tâm, chủ động nắm bắt, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ở thị xã Thái Hòa, thời điểm tháng 3/2021, qua kiểm tra công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy tại phường Quang Tiến (TX Thái Hòa) phát hiện chế độ hội họp theo quy chế và quy định của Điều lệ Đảng chưa đúng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thái Hòa đã xin chủ trương của cấp ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy phường.

Qua kiểm tra cho thấy, quy chế làm việc của Đảng ủy phường có nội dung chưa phù hợp; chưa thực hiện đúng chế độ làm việc định kỳ với MTTQ và các đoàn thể. Đảng ủy không nghe, cho ý kiến vào quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình làm việc toàn khóa và năm của đảng ủy; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Đảng ủy phường Quang Tiến vi phạm chế độ làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy chế làm việc, quy định của Đảng, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường ở một số nội dung, lĩnh vực.

Thị xã Thái Hòa đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nếu có. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Thị xã Thái Hòa đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nếu có. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trên cơ sở xem xét các nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm “chiếu” vào quy định của Đảng về thi hành kỷ luật, khuyết điểm, vi phạm của Ban Chấp hành Đảng ủy phường chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, vào năm 2019, từ đơn thư của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ liên quan đến công tác quản lý, sử dụng ngân sách thời gian đương nhiệm. Qua kiểm tra kết luận cá nhân này có vi phạm và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

"Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là biện pháp quan trọng vừa ngăn ngừa, vừa chấn chỉnh, tránh sai nhỏ thành sai to".

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa cho biết, công tác kiểm tra, giám sát nói chung, trong đó có kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở thị xã quan tâm. Đây là biện pháp quan trọng vừa để ngăn ngừa, vừa để chấn chỉnh vi phạm, tránh sai nhỏ thành sai to và quan điểm trong xử lý, vi phạm đến đâu xử lý đến đó; đồng thời chú trọng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo các văn bản quy định, tránh “bé xé ra to” hoặc to thành nhỏ.

Đất đai là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh minh họa Mai Hoa.J
Đất đai là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trong 2 năm 2020 - 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp thị xã Thái Hòa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Kết quả kiểm tra có 22/22 tổ chức đảng và 31/32 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, nhưng chủ yếu chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ có 1 đảng viên bị xử lý khiển trách.

Thực tiễn ở huyện Thanh Chương, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Xuân Ngân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thông qua các kênh kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, qua các báo cáo của các cấp, qua đơn thư, phản ánh của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, qua báo chí…, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có đến trên 90%; nên các cấp ở Thanh Chương đặc biệt quan tâm, chủ động thu thập thông tin, nắm bắt tình hình và yêu cầu cao của kiểm tra dấu hiệu vi phạm là vào cuộc kiểm tra kịp thời, khẩn trương, xử lý nghiêm túc trường hợp vi phạm.

Từ kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên dù vi phạm ở mức nào cũng đều rút ra bài học cho riêng mình để tự kiểm điểm, tự chấn chỉnh, khắc phục; đặc biệt “thấy sợ” mà không dám vi phạm, không dám làm sai. Trường hợp tổ chức đảng và đảng viên không vi phạm sẽ được trả lại sự công bằng, tránh tư tưởng, dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên về kỷ cương, kỷ luật Đảng, ảnh hưởng đến phong trào chung.

Huyện Thanh Chương tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có dâu hiệu.jpeg
Huyện Thanh Chương tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp ở Thanh Chương tiến hành kiểm tra 31 tổ chức Đảng và 44 đảng viên. Kết luận kiểm tra có 31/31 tổ chức đảng vi phạm nhưng ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, trong đó yêu cầu 1 Đảng ủy xem xét xếp loại lại đối với 3 chi bộ trực thuộc; 37/44 đảng viên có vi phạm phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và có 7/44 đảng viên bị thi hành kỷ luật. 

Kiểm tra khi có dấu hiệu

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên thời gian qua được các cấp trong tỉnh tăng cường.

Theo số liệu từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 2 năm 2020, 2021 và quý I/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.053 tổ chức đảng và 2.101 đảng viên. Kết luận có 683 tổ chức đảng (chiếm 64,86%%) và 1.195 đảng viên (chiếm 56,87%) vi phạm; phải thi hành kỷ luật 62 tổ chức đảng (chiếm 9% số tổ chức vi phạm), 243 đảng viên (chiếm 20,33% số đảng viên vi phạm).

Nội dung kết luận vi phạm tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; công tác quản lý đất đai; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

ầu tư xây dưng cơ bản là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh minh họa Mai Hoa
Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Bên cạnh sự quan tâm, tăng cường, trao đổi, thì ở một số đơn vị cũng thẳng thắn nêu hạn chế về tính chủ động nắm bắt thông tin để vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, khiến việc xử lý, ngăn chặn, phòng ngừa ở một số thời điểm, địa bàn, lĩnh vực chưa kịp thời. Điều này dẫn đến có những thông tin, phản ánh, đơn thư liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên chưa được kiểm tra kịp thời và tồn tại vi phạm trong thời gian dài chậm khắc phục, thậm chí sai nhỏ dễ trở thành sai to.

Việc giám sát, phát hiện và tổ chức kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm một số cơ sở còn hạn chế.

Mục đích của kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm và xử lý kịp thời nếu có vi phạm, tạo sự răn đe, giáo dục, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hà Nội vào ngày 27/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Từ thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã rút ra kinh nghiệm hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cứ có dấu hiệu là Ủy ban Kiểm tra có quyền kiểm tra”.

Bởi vậy, công tác này tiếp tục được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cấp đặt ra yêu cầu tăng cường. Trọng tâm là tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; về cán bộ và công tác cán bộ; lĩnh vực kinh tế - tài chính, hành chính, tư pháp, y tế, giáo dục, quản lý và sử dụng đất đai…

Tin mới

Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Nhóm thiện nguyện ở TP Vinh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Doanh nghiệp nữ huyện Kỳ Sơn và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Moong Văn Ca, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. 
Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

(Baonghean.vn) -  Thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta, họ có xung khắc không? Có chứ. Họ có khả năng sống độc lập không? Có chứ. Họ có tự tin không? Có chứ. Nhưng cái mà họ có, còn chúng ta rất khó, đó là "một điều nhịn chín điều lành".
Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè

Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè

(Baonghean.vn) - Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến cây chè đứng trước nguy cơ hạn nặng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cuối vụ. Để tưới nước “giải hạn” cho chè, nông dân phải bỏ tiền triệu mỗi ngày để mua dầu vận hành máy nổ bơm tưới…
Ảnh

Hành trình 'Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An'

(Baonghean.vn) -  “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” là tour caravan do Sở Du lịch Nghệ An và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO phối hợp khảo sát và xây dựng. Đây là sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, tạo điều kiện cho du khách khám phá, trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An, vùng đất còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chứa đựng bao điều bí ẩn và thú vị.
Tướng Cương: Mục tiêu thực sự của Mỹ đối với cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine?

Tướng Cương: Mục tiêu thực sự của Mỹ đối với cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine?

(Baonghean.vn) -Sau 4 tháng Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mọi sự vẫn chưa ngã ngũ. Nhiều chuyên gia cho rằng trong khi các mục tiêu mà Nga đặt ra vẫn chưa đạt được thì từ phía bên kia Washington đã cười thầm. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An sẽ phân tích về vấn đề này.
Thông tin nổi bật ngày 26/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - Khởi công tu bổ công trình Tượng đài Bác Hồ với tuổi trẻ; Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng tăng nhưng sản lượng hải sản khai thác vẫn đạt cao; Trồng nho trên đất mỏ; Trải nghiệm chèo SUP tại biển Cửa Lò ; Cháy nhà tại thị trấn Yên Thành … là những nội thu hút sự quan tâm của dư luận được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/6.
Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An xác định việc tích cực khai thác nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng nhất. Theo đó, đẩy mạnh thu hút tài trợ từ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, quan hệ chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để vận động các khoản viện trợ nhân đạo phi Chính phủ.
Vừa khai mạc thượng đỉnh, G7 công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga

Vừa khai mạc thượng đỉnh, G7 công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga

(Baonghean.vn) -  Ngày 26/6, theo hãng tin Reuters, các thành viên nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển (G7) đã công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga. Đồng thời, hội nghị thượng đỉnh G7 cũng chính thức khai mạc trong bối cảnh bị phủ bóng bởi chiến sự tại Ukraine, tình trạng thiếu năng lượng và khủng hoảng lương thực.
Lễ hội Uống nước nhớ nguồn tại huyện Anh Sơn sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/7

Lễ hội Uống nước nhớ nguồn tại huyện Anh Sơn sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/7

(Baonghean.vn) - Lễ hội uống nước nhớ nguồn được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi nấu nướng, chế biến món ăn, mọi người trong nhà còn chung tay bàn soạn, bày biện mâm cơm một cách vui vẻ "người bưng bát, kẻ bê mâm". Ảnh: Huy Thư

Thân thương bữa cơm gia đình xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dù cuộc sống bộn bề, thay đổi, nhưng bữa cơm gia đình của người Việt nói chung, người Nghệ nói riêng vẫn được duy trì, tiếp nối.  Bữa cơm gia đình là nơi hội tụ, chia sẻ yêu thương và nuôi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các thành viên trong gia đình.