Nghệ An- kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 162,7 triệu USD

(Baonghean.vn) T đầu năm 2011 đến nay, kim ngch xut khu hàng hóa của Nghệ An đạt 162,7 triu USD (riêng tháng 9 đạt gn 20 triu USD), tăng gn 50% so vi cùng k năm ngoái. Nhiu mt hàng có giá tr xut khu đạt mc tăng trưởng khá, như: Cà phê tăng hơn 138%; Hàng dt may tăng gn 138%; Thc phm chế biến gn 107%; G tăng hơn 63%; Sn phm nha Plastic 65%; Hàng thy sn 40%; Ht tiêu tăng 36%... Cũng trong 9 tháng qua, kim ngch nhp khu đạt 99, 25 triu USD.


Hoàng Vĩnh