Nghệ An lên kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2021

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Ngày chạy Olympic phải an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp tỉnh - năm 2021. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp tỉnh bắt đầu từ 7h30 ngày 14/3/2021 (Chủ nhật), tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh bố trí lực lượng tham gia lễ phát động.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm nay sẽ tổ chức vào sáng 14/3. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức Ngày chạy Olympic phải an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức; phải tạo được dấu ấn và trở thành ngày hội của toàn dân đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao; từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời thực hiện đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh và Giải việt dã; phối hợp với các đơn vị liên quan để huy động lực lượng tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đảm bảo tổ chức thành công… Đồng thời phối hợp với Sở Y tế bố trí xe và nhân viên y tế phục vụ Lễ phát động cuộc chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Công an tỉnh chỉ đạo công an TP Vinh xây dựng phương án cấm đường và bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn, an ninh tại các địa điểm tổ chức chạy olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã.

Trong khi đó, Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cử cán bộ chuyên môn, phương tiện, tổ chức sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã; Bố trí lực lượng tham gia lễ phát động ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.