Nghệ An phấn đấu 100% số xã hoàn thành quy hoạch Nông thôn mới trước 30/6/2012

(Baonghean.vn) - Chiều nay 16/4, tại TP. Vinh, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An họp đánh giá tiến độ thực hiện, bàn về cơ chế chính sách huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Tính đến 14/4, trên địa bàn tỉnh có 16/19 huyện, thị đã hoàn thành kiện toàn BCĐ, tổ giúp việc cấp huyện, ban quản lý cấp xã, ban phát triển thôn. Ủy ban MTTQ tỉnh và một số huyện Nam Đàn, Tương Dương, Quế Phong, Hưng Nguyên, Quỳ Châu đã phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Báo Nghệ An và Đài PTHT tỉnh mở nhiều chuyên trang, chuyện mục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

  

                         Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, 145 xã hoàn thành đề án, đạt hơn 33%; 290 xã đang xây dựng đề án, đạt gần 67%. Công tác quy hoạch có 369/435 xã được phê duyệt, đạt gần 85%. Năm qua, tỉnh chỉ đạo đầu tư cho 133 xã xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, mỗi xã 50 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu trong tỉnh hoàn thành 177 công trình, trong đó đã giải quyết vốn Trung ương cấp cho huyện điểm Nam Đàn 13,6 tỷ đồng. Tuy chưa được cấp theo Quyết định 800 của Chính phủ, nhưng một số địa phương đầu tư nhiều nguồn lực cho XDNTM như Đô Lương, TP Vinh, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Ngoài ra, vốn huy động từ tổ chức, nhân dân đóng góp 138,5 tỷ đồng.

 

Sau khi nghe ý kiến của một số thành viên BCĐ trao đổi về cơ chế chính sách huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận sự cố gắng từ tỉnh tới cơ sở trong chỉ đạo XDNTM cũng như công tác tuyền truyền thời gian qua. Để bảo đảm tiến độ XDNTM, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: toàn tỉnh cần phấn đấu 100% số xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới trước 30/6/2012, cần hoàn chỉnh đề án cơ chế chính sách huy động các nguồn lực; kiện toàn các BCĐ, BQL; xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế, gắn với giúp đỡ các xã nghèo.

Mỗi huyện chọn 3 xã làm điểm XDNTM tập trung về lĩnh vực giáo dục, y tế, chỉnh trang, phát triển sản xuất chú trọng làng nghề. Về cơ chế, tỉnh hỗ trợ xi măng xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng chợ… gắn với vận động doanh nghiệp tham gia. Sở NN&PTNT chọn 60 xã điểm, xây dựng lộ trình đề xuất BCĐ phê duyệt, dự trù kinh phí, tổ chức kiểm tra việc thực hiện; lập chương trình kế hoạch triển khai các mô hình phát triển kinh tế. Ngành giao thông quan tâm hướng dẫn xây dựng giao thông nông thôn; Sở TT&TT chỉ đạo về phát triển truyền thanh không dây; các ngành phối hợp thực hiện tốt chỉ tiêu XDNTM, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cơ sở và nhân dân về XDNTM.


Phan Nguyễn