Nghệ An: Phát hiện nhiều hang động có giá trị về khảo cổ học và danh thắng

(Baonghean.vn) -  Ngày 30/6, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Khắc Sử làm trưởng đoàn đã báo cáo kết quả điều tra khảo cổ học ở 5 huyện miền núi Nghệ An. Bước đầu, đã thu thập được nhiều hiện vật và hang động có giá trị khảo cổ và danh thắng.

Đầu tháng 6 năm 2015, Viện khảo cổ học đã triển khai nhiệm vụ: Nghiên cứu hệ thống các di tích khảo cổ học hang động miền núi tỉnh Nghệ An. Sau 20 ngày tiến hành khảo sát và  các chuyên gia Khảo cổ học đã phát hiện 20 hạng động tại địa bàn các huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu.

Theo báo cáo sơ bộ của Viện Khảo cổ học được biết: Tại huyện Tương Dương phát hiện 1 di tích hang động, 4 di tích ngoài trời và 1 hang danh thắng như: Di chỉ đền Vạn – Cửa Rào; Đồi Đền; Khe Ngậu; hang Thẳm Cũng (hang Tôm), đặc biệt tại di tích bản Cửa Rào còn phát hiện nhiều công cụ đá, đồng, gốm thô,…

Đoàn Viện khảo cổ học báo cáo chuyến đi khảo sát
Nhiều hiện vật có thời đại một vạn năm đã phát hiện trong chuyến khảo sát

Tại huyện Con Cuông phát hiện 9 di tích hang động và 2 di tích ngoài trời, 1 di tích danh thắng như: hang  Con Noong; hang Nọong Mu; hang ông Trạng, hang Hóng Nàng…  Tại hang  Con Noong  các nhà khảo cổ đã thu được nhiều mảnh tước, xương và vỏ nhuyễn thể có niên đại cách ngày nay khoảng 1 vạn năm.

Đây là những hiện vật được Đoàn khảo sát phát hiện tại các huyện miền Tây Nghệ An

Tại huyện Anh Sơn, phát hiện 7 di tích khảo cổ hang động, 1 di tích danh thắng, trong đó đặc biệt phát hiện bản khắc trên phiến đá với nhiều hình lõm tròn và hình người có niên đại thuộc văn hóa Hòa Bình muộn tại bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn và di tích hang lèn Voi tại xã Tường Sơn với nhiều nhũ đá, cột đá hình thù đẹp có gía trị về mặt danh thắng.

Hang đá tại huyện Anh Sơn với hình thù đẹp mắt

Tại huyện Quỳ Châu phát hiện 4 di tích hang động và 2 di tích danh thắng như: Thẳm Chàng; Cỏ Ngụn, Thẳm Bua, Thẳm Bông, Tôn Thạt, Thẩm Ồm.

 Qua đợt khảo sát, PGS.TS Nguyễn Khắc Sử cho rằng: tiềm năng khảo cổ học ở Nghệ An là rất lớn. Những kết quả  khảo sát bước đầu cho thấy hệ thống các di tích khảo cổ ở Nghệ An có vị trí nhất định trong tiến trình phát triển lịch sử dân tộc và có giá trị rất lớn về mặt phát triển du lịch địa phương.

Hang động với những khối nhũ đẹp mắt có giá trị thẩm mỹ cao
Phiến đá có khắc các hình người và hình lõm được phát hiện tại hang Bò, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.

 Viện Khảo cổ cũng kiến nghị  tỉnh Nghệ An cần có một dự án điều tra tổng thể di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú ý đến các hang động, trên cơ sở đó xây dựng bản đồ khảo cổ học, quy hoạch  bảo vệ và tiến hành khai quật một số di chỉ tiêu biểu. Đồng thời có phương án xếp hạng một số di tích như: Mái đá Bò, Hang Đồng Trương (Anh Sơn); hang Thẩm Hoi ( Con Cuông); Hàn Cỏ Ngụn; hang Bông, hang Tôn Thạt (Quỳ Châu).

                                                                                               Mạnh Hà

(Sở VHTT và DL)