Nghệ An: Phát triển hơn 242 máy ATM

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 34 tổ chức tín dụng phát triển dịch vụ thanh toán ATM với 242 ATM và với 913 P.O.S, nhờ vậy đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng hoạt động ATM, nhất là vào giai đoạn cao điểm cuối năm, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều giải pháp tích cực.

Tại cây ATM của Vietcombank Vinh luôn có nhiều khách hàng giao dịch.
Các điểm ATM ngày càng được chú trọng hơn để phục vụ khách hàng giao dịch.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn bên cạnh phát triển mạng lưới ATM còn tăng cường thêm cán bộ, nhân viên trực để xử lý các vấn đề phát sinh cho khách hàng khi sử dụng ATM, thực hiện tốt công tác bảo trì hệ thống, thành lập đường dây nóng....

Một số ngân hàng có lạng lưới cây ATM nhiều như: Vietcombank có 27 máy, thực hiện trả lương qua tài khoản cho 239 đơn vị, Ngân hàng Agribank Nghệ An có 34 máy ATM với tổng số 679 đơn vị trả lương qua tài khoản.

Hoàng Vĩnh