Nghệ An sẽ thanh tra 6 trường đại học, cao đẳng

(Baonghean.vn) - 6 trường ĐH, CĐ thuộc UBND tỉnh sẽ được thanh tra trong năm 2021 gồm: ĐH Kinh tế Nghệ An; ĐH Y khoa Vinh; CĐ Nghề kỹ thuật Việt Đức; CĐ Nghề kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, CĐ Sư phạm Nghệ An; CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Quyết định số 4252/QĐ.UBND ngày 25/11/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh.

Mục đích của việc tổ chức thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra phải thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật…

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021, tiến hành thanh tra 2 mảng: Thanh tra kinh tế - xã hội và Thanh tra trách nhiệm. 

- Thanh tra KT - XH:  

1. Thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách tại 3 huyện, thị: Quỳ Hợp; Quỳ Châu và thị xã Hoàng Mai. Niên độ thanh tra năm 2019-2020 và thời gian có liên quan.

2. Thanh tra chuyên đề công tác quản lý đầu tư XDCB tại 5 huyện: Nam Đàn (92 công trình), Tương Dương (28 công trình), Đô Lương (71 công trình), Con Cuông (86 công trình) và thị xã Thái Hòa (56 công trình). Niên độ thanh tra 2019-2020 và thời gian có liên quan. 

Trường CĐSP Nghệ An là 1 trong 6 trường nằm trong kế hoạch thanh tra của UBND tỉnh về công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai.

3. Thanh tra công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai tại 6 trường đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh, cụ thể: Đại học Kinh tế Nghệ An; Đại học Y khoa Vinh; Cao đẳng Nghề kỹ thuật Việt Đức; Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Niên độ thanh tra 2018-2020 và thời gian có liên quan. 

4. Thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại thiên tai; các dự án, công trình ách yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Niên độ thanh tra 2017-2020 và thời gian có liên quan. 

5. Thanh tra công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình dự án tại 6 đơn vị, trong đó: 5 đơn vị có niên độ thanh tra 2019 - 2020 và thời gian liên quan, gồm: + Vườn Quốc gia Pù mát; + Chi cục Bảo vệ thực vật; + Ban QL dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; + Ban QL dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; + Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An; 1 đơn vị có niên độ thanh tra 2018 - 2020 và thời gian liên quan: Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh. 

6. Thanh tra chuyên đề: Công tác quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và các nguồn kinh phí được cấp; việc thực hiện các quy định về tài chính, kế toán và nghĩa vụ với Nhà nước... tại 7 Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước; cụ thể: Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tây Nam Nghệ An. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Phủ Quỳ. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tân Kỳ. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Thanh Chương. Niên độ thanh tra: Năm 2018 - 2020 và thời gian có liên quan.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu Thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài. Ảnh tư liệu PV

- Thanh tra trách nhiệm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại: 4 sở, ngành: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Du lịch; Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An và 4 huyện: Tương Dương; Tân Kỳ; Quỳ Châu và Con Cuông. Niên độ thanh tra năm 2019-2020 và thời gian có liên quan.