Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026” được Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào phiên họp thường kỳ tháng 3 tổ chức và sáng 22/3.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh…

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

5 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND

Theo đánh giá, việc xây dựng và thực hiện Đề án là hết sức cần thiết nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới của Quốc hội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát huy vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử.

Theo đó, dự thảo Đề án gồm 4 phần, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các nhóm giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể là cải tiến công tác tổ chức kỳ họp, đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết trình kỳ họp; phát huy hiệu quả ngay từ bước đầu xây dựng nghị quyết trình kỳ họp; đổi mới công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết, đổi mới phương thức điều hành kỳ họp ngày càng linh hoạt, hiệu quả.

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 2
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Đề án cũng tập trung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề; cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn và tiến hành thường xuyên hơn hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Tăng cường hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân theo quy định như theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tiếp nhận, phân loại, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân; nhất là xây dựng phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;…

Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,... trên Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;…

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 3
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trọng tâm các giải pháp của Đề án là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào tất cả hoạt động của HĐND tỉnh thông qua quy định sử dụng hệ thống phần mềm tại kỳ họp; cách thức cập nhật cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu cho từng thành phần sử dụng, vận hành hệ thống; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý hoạt động HĐND tỉnh; 

Phát triển các ứng dụng, nền tảng số phục vụ hoạt động HĐND tỉnh gồm: Cổng điều hành, không gian làm việc số đồng bộ và xuyên suốt các cấp; hệ thống họp không giấy; hệ thống tương tác nội bộ; hệ thống họp trực tuyến; hệ thống quản lý hồ sơ và đánh giá đại biểu HĐND tỉnh;…

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 4
Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu cơ bản đánh giá cao nội dung dự thảo Đề án, đồng thời góp ý thêm một số nội dung như: Việc liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; HĐND tỉnh cử đại diện tham gia các cuộc đối thoại với công dân của UBND tỉnh; xem xét bổ sung nội dung tiến hành các phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh; nâng cao kỹ năng của đại biểu HĐND tỉnh;…

BỔ SUNG GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị bổ sung giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan HĐND tỉnh, gắn với vị trí việc làm để từng bước hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. 

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 5
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Thành Duy

Mặt khác, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, việc xây dựng và thực hiện Đề án cần tư duy theo hướng mở để trong quá trình triển khai có thể tiếp tục hoàn thiện, do sự vận hành của đời sống, của công nghệ rất nhanh nên không thể đóng khung trong Đề án.

Liên quan đến nội dung dự thảo Đề án, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao đổi phương pháp xây dựng dự thảo; đồng thời cho biết đây là Đề án mang tính khung nên có những nội dung đã lượng hóa sẽ gắn với giải pháp; còn có những nội dung đang để dạng định hướng thì giải pháp sẽ được đưa vào chương trình hàng năm của Thường trực, các Ban và Văn phòng để thực hiện. 

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho biết: Sau khi lấy ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, dự thảo Đề án sẽ tiếp tục được bổ sung, sửa đổi tiến tới xin ý kiến các cơ quan có quy chế phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, thường trực HĐND các huyện, thành, thị, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp thường kỳ tháng 4 và sau đó trình HĐND tỉnh.

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao nỗ lực của ban soạn thảo, đồng thời lưu ý tiếp thu ý kiến các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, sắp xếp nội dung dự thảo Đề án khoa học, có tính kết nối cao hơn, không trùng lặp.

Việc đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh cả về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần mở rộng hơn, không bó gọn trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất nên bổ sung vào dự thảo Đề án nội dung liên quan việc hoàn thiện bộ máy để tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh theo hướng cần phải được quan tâm, rà soát lại, đánh giá và có giải pháp để phát huy tốt nhất. 

Dự thảo Đề án cũng cần xây dựng lộ trình; lượng hóa nguồn lực thực hiện; đặc biệt phải luôn luôn có tư duy mở trong quá trình thực hiện./.

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 27/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7; Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè; Mở rộng cảng cá Lạch Quèn; Cháy nhà, 1 người tử vong… là những thông tin nổi bật ngày 27/6.
Trường tiên tiến

Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến THCS. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

(Baonghean.vn) -  Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu. 
Ứng dụng chuyển đổi số và theo dõi giám sát giao thông từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Chuyển đổi số là gì?

(Baonghean.vn) -  Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Tàu về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội cuối tháng 5

Nghệ An kiểm soát, xử lý nhằm giảm nợ xấu

(Baonghean) - Những năm lại đây, cùng với các kênh đầu tư vốn khác ra nền kinh tế, hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Nghệ An diễn ra khá sôi động. Tuy vậy, hoạt động, giao dịch này luôn song hành với rủi ro phát sinh nợ xấu. 
Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

(Baonghean.vn) - Đây là những hoàn cảnh khó khăn mà Hội LHPN thị xã Cửa Lò, các đoàn thể đang tổ chức kêu gọi giúp đỡ. Họ là những người dân sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt, dù rất nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, lại gặp tai hoạ bất ngờ, rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

(Baonghean.vn) -“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này” - Dương Duy Dũng nói trong ngày trở lại giải đấu trên vai trò của "người cầm cân nảy mực".
Hiện trường

Chủ quán bar bị bắt vì ma túy

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, Hồng luôn trang bị vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.
Tắm đập Hồ Thành. Ảnh: Huy Thư

Hồ Thành - 'Cửa Lò của vùng 5 Nam'

(Baonghean.vn) - Với địa hình đẹp, thoáng đãng, nguồn nước trong, sạch, những ngày qua, đập thủy lợi Hồ Thành xã Nam Kim (Nam Đàn) đã thu hút khá đông người dân trong và ngoài huyện về đây tắm mát, giải nhiệt. 
SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

(Baonghean.vn) - Một thông tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An là chấn thương nặng của Jong Mark khi vòng đấu thứ 5 V.League 2022 đã cận kề.