Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026” được Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào phiên họp thường kỳ tháng 3 tổ chức và sáng 22/3.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh…

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

5 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND

Theo đánh giá, việc xây dựng và thực hiện Đề án là hết sức cần thiết nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới của Quốc hội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát huy vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử.

Theo đó, dự thảo Đề án gồm 4 phần, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các nhóm giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể là cải tiến công tác tổ chức kỳ họp, đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết trình kỳ họp; phát huy hiệu quả ngay từ bước đầu xây dựng nghị quyết trình kỳ họp; đổi mới công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết, đổi mới phương thức điều hành kỳ họp ngày càng linh hoạt, hiệu quả.

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 2
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Đề án cũng tập trung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề; cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn và tiến hành thường xuyên hơn hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Tăng cường hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân theo quy định như theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tiếp nhận, phân loại, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân; nhất là xây dựng phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;…

Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,... trên Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;…

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 3
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trọng tâm các giải pháp của Đề án là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào tất cả hoạt động của HĐND tỉnh thông qua quy định sử dụng hệ thống phần mềm tại kỳ họp; cách thức cập nhật cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu cho từng thành phần sử dụng, vận hành hệ thống; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý hoạt động HĐND tỉnh; 

Phát triển các ứng dụng, nền tảng số phục vụ hoạt động HĐND tỉnh gồm: Cổng điều hành, không gian làm việc số đồng bộ và xuyên suốt các cấp; hệ thống họp không giấy; hệ thống tương tác nội bộ; hệ thống họp trực tuyến; hệ thống quản lý hồ sơ và đánh giá đại biểu HĐND tỉnh;…

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 4
Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu cơ bản đánh giá cao nội dung dự thảo Đề án, đồng thời góp ý thêm một số nội dung như: Việc liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; HĐND tỉnh cử đại diện tham gia các cuộc đối thoại với công dân của UBND tỉnh; xem xét bổ sung nội dung tiến hành các phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh; nâng cao kỹ năng của đại biểu HĐND tỉnh;…

BỔ SUNG GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị bổ sung giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan HĐND tỉnh, gắn với vị trí việc làm để từng bước hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. 

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 5
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Thành Duy

Mặt khác, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, việc xây dựng và thực hiện Đề án cần tư duy theo hướng mở để trong quá trình triển khai có thể tiếp tục hoàn thiện, do sự vận hành của đời sống, của công nghệ rất nhanh nên không thể đóng khung trong Đề án.

Liên quan đến nội dung dự thảo Đề án, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao đổi phương pháp xây dựng dự thảo; đồng thời cho biết đây là Đề án mang tính khung nên có những nội dung đã lượng hóa sẽ gắn với giải pháp; còn có những nội dung đang để dạng định hướng thì giải pháp sẽ được đưa vào chương trình hàng năm của Thường trực, các Ban và Văn phòng để thực hiện. 

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho biết: Sau khi lấy ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, dự thảo Đề án sẽ tiếp tục được bổ sung, sửa đổi tiến tới xin ý kiến các cơ quan có quy chế phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, thường trực HĐND các huyện, thành, thị, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp thường kỳ tháng 4 và sau đó trình HĐND tỉnh.

Nghệ An sẽ xây dựng phần mềm quản lý, phân loại, theo dõi xử lý kiến nghị, phản ánh của cử tri ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao nỗ lực của ban soạn thảo, đồng thời lưu ý tiếp thu ý kiến các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, sắp xếp nội dung dự thảo Đề án khoa học, có tính kết nối cao hơn, không trùng lặp.

Việc đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh cả về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần mở rộng hơn, không bó gọn trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất nên bổ sung vào dự thảo Đề án nội dung liên quan việc hoàn thiện bộ máy để tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh theo hướng cần phải được quan tâm, rà soát lại, đánh giá và có giải pháp để phát huy tốt nhất. 

Dự thảo Đề án cũng cần xây dựng lộ trình; lượng hóa nguồn lực thực hiện; đặc biệt phải luôn luôn có tư duy mở trong quá trình thực hiện./.

Tin mới

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

(Baonghean.vn) - Trong những danh hiệu mà SLNA đã đạt được tại V.League, đều có đóng góp của các ngoại binh. Mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Đức và Văn Khánh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 2 tân binh hứa hẹn sẽ giúp SLNA có vị trí tốt ở V.League 2023.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

(Baonghean.vn) - Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà đảng viên lão thành và đảng viên trẻ xuất sắc... là những thông tin chính trong ngày 2/2.
Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày (từ 31/1-2/2), đoàn công tác Ban Dân tộc đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi  và một số chính sách liên quan đến đồng bào DTTS tại các huyện miền núi Nghệ An. 
5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

(Baonghean.vn) - Theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức không gian ven sông Vinh có nhiều điểm mới. Theo đó có 5 vùng quy hoạch thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và các nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

(Baonghean.vn) - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động hiện tại và bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển bền vững, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cần tuyển dụng một số ứng viên làm công việc Nhân viên Thị trường thuộc Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.