Nghệ An: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung của Công văn số 9837/UBND-KSTT về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, thực hiện Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại phiên họp thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2022; Báo cáo số 278/BC- BPC ngày 28/11/2022 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thẩm tra đối với Báo cáo CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh Nghệ An năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác CCHC. Quan tâm bố trí thời gian, nhân lực, tài chính và các nguồn lực cần thiết để tập trung hoàn thành các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch đề ra, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cơ quan Nhà nước làm thước đo đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tổ công tác Sở Nội vụ kiểm tra hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" của huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Mai Hoa
Tổ công tác Sở Nội vụ kiểm tra hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" của huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

2. Tập trung hoàn thiện thể chế, thường xuyên nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định pháp luật hiện hành trái pháp luật hoặc mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý các vấn đề bất cập trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất mới phát sinh trong công tác CCHC. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo về thời gian, chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lưu ý các nhiệm vụ cần khẩn trương triển khai, hoàn thành: Tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp, không hợp lý; cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai kịp thời các quy định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cổng, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, địa phương, tại nơi giao dịch và các hình thức khác theo quy định.

Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về TTHC, tiếp tục tổ chức kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp. Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Khắc phục tình trạng tồn đọng về số liệu hồ sơ quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo đúng thực tế; thực hiện tốt việc chia sẻ, tích hợp và cập nhật dữ liệu trên hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Triển khai kịp thời các đề án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước.

Cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Ảnh: T.L
Cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Ảnh: T.L

4. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, giảm các khâu trung gian; thực hiện tốt việc bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn hiệu quả công tác với việc đánh giá, xếp loại. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực để uốn nắn điều chỉnh tránh vi phạm.

5. Huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác CCHC, có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào công tác CCHC; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp đối với CCHC. Bố trí đủ nguồn lực về tài chính để thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

tin mới

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối, nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của 3 địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/12

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nói về việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy… là những thông tin nổi bật ngày 9/12.

Đoàn đại biểu 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn đại biểu 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12, trước giờ khai mạc Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn đại biểu 3 tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức ở những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11/2023, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

(Baonghean.vn) - Chính phủ yêu cầu phê duyệt xong Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 31/3/2024; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự, chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ một số huyện; Cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP… 

Con Cuông có tân Chủ tịch UBND huyện

Con Cuông có tân Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, HĐND huyện Con Cuông khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp, đồng chí Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện được HĐND huyện giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung rà soát các chỉ tiêu của nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm tăng tốc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuối nhiệm kỳ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

(Baonghean.vn) - Nội dung được thông tin đậm nét trên baonghean.vn hôm nay là ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các nội dung: Chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các dự thảo Nghị quyết...

Tiếp tục thu hồi đất từ các công ty nông, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong để bàn giao cho địa phương quản lý, người dân sử dụng

Tiếp tục thu hồi đất từ các công ty nông, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong để bàn giao cho địa phương quản lý, người dân sử dụng

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đã đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm trường, tổng đội TNXP... tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghệ An phê duyệt 224 tỷ đồng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Nghệ An phê duyệt 224 tỷ đồng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

(Baonghean.vn) - Nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ, giải pháp sắp xếp các công ty nông, lâm trường và tổng đội TNXP, cũng như kinh phí đảm bảo việc thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn.

Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong còn nhiều hạn chế

Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường và tổng đội thanh niên xung phong còn nhiều hạn chế

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt cho rằng, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích tại các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh: Kế thừa kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh: Kế thừa kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin rằng, những kết quả tích cực của năm 2023 là nền tảng quan trọng để tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện và hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/12

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường với nhiều vấn đề cử tri quan tâm; Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An thu hút khách hàng; Xuất khẩu hồi phục, kim ngạch tăng hơn 12%... là những thông tin nổi bật ngày 6/12.

26 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng về các vấn đề xây dựng, đất đai, chế độ chính sách

26 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng về các vấn đề xây dựng, đất đai, chế độ chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đã có 26 cử tri thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung đến kỳ họp thông qua đường dây điện thoại trực tuyến.

Giám đốc Sở Nội vụ: Tỉnh cũng muốn nâng cao hơn nữa mức phụ cấp, nhưng điều kiện ngân sách còn hạn hẹp

Giám đốc Sở Nội vụ: Tỉnh cũng muốn nâng cao hơn nữa mức phụ cấp, nhưng điều kiện ngân sách còn hạn hẹp

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, khi xây dựng Nghị quyết để thực hiện Nghị định 33, tỉnh căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào từng công việc, từng vị trí chức danh ở xã, thôn, bản và tình hình kinh tế của địa phương.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về trách nhiệm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Trong phiên thảo luận tại hội trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt đã giải trình làm rõ trách nhiệm chính trong cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là chính quyền cấp huyện và xã.

'Nóng' vấn đề quản lý, sử dụng đất từ các công ty nông, lâm nghiệp và Tổng đội TNXP

'Nóng' vấn đề quản lý, sử dụng đất từ các công ty nông, lâm nghiệp và Tổng đội TNXP

(Baonghean.vn) - Quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường và Tổng đội TNXP đang đặt ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, ngăn ngừa các tiềm ẩn về mất an ninh trật tự.