Nghệ An: Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:

(Baonghean.vn) - Ngày 16/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đến ngày 31/12/2011, toàn tỉnh đã có 303/435 xã hoàn thành quy hoạch, đạt 69,66% (cả nước hiện mới đạt hơn 40%), có 111 làng nghề, 133/435 xã được ngân sách TƯ hỗ trợ 50 triệu đồng/xã để xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trong thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận cán bộ, nông dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại, năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế, quy hoạch chậm và chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế; việc xây dựng xã điểm, huyện điểm chưa thật sự rõ nét. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ mới đạt 22,9% so với nhu cầu, trong khi ngân sách tỉnh chưa tự cân đối được ...

   


Đồng chí Đinh Viết Hồng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 Đồng chí Đinh Viết Hồng kết luận: Để đạt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 20% số xã đạt chuẩn NTM, cần tăng cường cường công tác chỉ đạo và tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhân dân. Trước mắt, trong năm 2012, phấn đấu có 19 xã đạt 16 tiêu chí trở lên, 25 xã đạt từ 14 - 15 tiêu chí và 63 xã đạt từ 11 - 13 tiêu chí. Các địa phương và các cấp ngành cần chỉ đạo các địa phương hoàn thành và đảm bảo chất lượng về quy hoạch NTM trong quý I năm 2012, tổ chức lễ phát động toàn dân “Chung sức xây dựng NTM”, chỉ đạo 132 xã còn lại khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đồng thời từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí, tranh thủ các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. 


Phú Hương