Nghệ An tăng cường xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến chỉ đạo (thông qua Văn bản số 1462/UBND-NC ngày 17/3/2020):

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức sâu sắc và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe", trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Lực lượng CSGT Công an TP Vinh kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế. Ảnh tư liệu

Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, đưa tin về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ trên hệ thống thông tin đại chúng, phối hợp với ngành Công an, Giao thông Vận tải tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật, kết quả xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ. Phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đưa tin, tuyên truyền với nội dung sai trái, đi ngược lại các quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ, lưu ý tập trung xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác tuần tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định; tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ hoặc thiếu tính răn đe.

Một trưởng tàu Bắc Nam bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Ảnh tư liệu

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ; đồng thời xây dựng các phóng sự phản ánh các vi phạm, ý thức của người tham gia giao thông, các hoạt động của lực lượng thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của các tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện.

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung được phân công tại Công văn này; tham mưu UBND tỉnh phân công các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh quán xuyến địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình, kết quả tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định. Theo dõi kết quả triển khai thực hiện để tham mưu biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và phê bình, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, thực hiện kém hiệu quả.