Nghệ An tập trung các giải pháp để giảm nghèo bền vững

(Baonghean.vn) -Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 19/3/2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế xã hội, nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững tại Nghệ An. 
 
Dự họp về phía tỉnh Nghệ An có  các đồng chí:  Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các phó Chủ tịch UBND tỉnh,  các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tich UBND tỉnh đã  báo cáo với Phó Thủ tướng một số kết quả nổi bật về kinh tế năm 2014, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 26/ BCT. 
 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Theo đó, tốc độ phát triển kinh tế tăng, GDP  tăng 7,24%, cao hơn tốc độ tăng trưởng 2 năm gần đây. Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng.  GPD bình quân đầu người đạt 25,37 triệu đồng/năm. Thu ngân sách  đạt  7.652 tỷ đồng,  tăng 20,7% so với cùng kỳ. Trong 2 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 33 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 1.847 tỷ đồng. Nông nghiệp đã hình thành một số mô hình ứng dụng công nghệ cao. Sản lượng lương thực năm 2014 đạt cao nhất từ trước tới nay với hơn 1,2 triệu tấn. Kết cấu hạ tầng, giao thông được đầu tư mạnh. Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Vềt quả huy động nguồn lực thực hiện các nội dung tiêu chí về NTM: Tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện Chương trình trong 4 năm là: 15.375,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn dân góp: 4.303,5 tỷ đồng, chiếm 28%. 

 
Đồng chí Đặng Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến
Các địa phương đã xây dựng, nâng cấp được là 2.776 km kênh mương các loại, nâng cấp hàng trăm công trình thuỷ lợi như bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu... với tổng số tiền là 2.972 tỷ đồng. Đến nay có 127/431 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi chiếm 29,5%. Về điện:  Đã xây dựng, nâng cấp được 2.506 km hệ thống đường điện các loại, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh khu vực nông thôn, với tổng kinh phí 1.634 tỷ đồng. Đến nay đã có 306/431 xã đạt tiêu chí về điện, chiếm 70,9%. Về trường học: đã xây dựng được 850/1.564 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, với tổng kinh phí 2.133 tỷ đồng. Đến nay có 178/431 xã đạt tiêu chí số 5 (trường học), chiếm 41,3%. Toàn tỉnh đã xây dựng được là 562 nhà văn hóa đạt chuẩn,  nâng cấp được 190 chợ nông thôn.
 
Toàn tỉnh đã có 200/431 xã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa. Toàn tỉnh đã xây dựng được 28 mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa, lạc, ngô đạt năng suất, hiệu quả kinh tế, tăng giá trị ít nhất 10 - 15% trở lên; 469 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả... Tổ chức cơ sở đảng vùng nông thôn đã được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 
 
 
Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại cuộc làm việc
 
Sau 4 năm thực hiện chương trình NTM, đến hết năm 2014, toàn tỉnh đã có 33 xã đạt 19 tiêu chí chiếm tỷ lệ 7,7%; 63 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí. So với mục tiêu đến hết năm 2015 có 87 xã đạt chuẩn NTM thì tốc độ còn  chậm so với kế hoạch đặt ra; phong trào không đồng đều giữa các vùng miền. 
 
Năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu HĐND tỉnh giao 54 xã). Đối với công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến 2014 còn 10,28%, dự kiến đến 2015 giảm còn 7,5%. Bình quân trong nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/ năm, tốc độ giảm nghèo vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã giảm được 104.834 hộ nghèo. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng đề xuất với Phó Thủ tướng một số vấn đề cấp bách.  
 
Các ý kiến  từ các Bộ Tài Chính, Bộ KH và Đầu tư  đều cho rằng Nghệ An hiện nay đã hình thành được những vùng sản xuất trọng điểm, những vùng chuyên canh cho hiệu quả cao, phong trào nông thôn mới phát triển mạnh.Tuy nhiên Nghệ An vẫn còn những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí đánh giá cao những kết quả trong xây dựng NTM, đầu tư hạ tầng giao thông, xóa đói giảm nghèo của Nghệ An. Tỉnh đã và đang duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhất là trên các mặt trận xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo, đầu tư hạ tầng giao thông, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phó Thủ tướng cũng tán thành với những mục tiêu, giải pháp mà Nghệ An đặt ra.
 
Video clip Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Nghệ An:
 
 
.
 
 
Theo Phó Thủ tướng, Nghệ An cần đặt trong bối cảnh phát triển của khu vực. Thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phụ trợ, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đảm bảo lưu thông hàng hóa nông thôn.
 
Nghệ An cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Trong quá trình xây dựng NTM, cần đẩy mạnh hơn nữa trong thực hiện chính sách Tam nông, xây dựng NTM, chú trọng vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, làm thực chất, và không chạy theo thành tích. Bên cạnh đó cần cân đối nguồn lực để NTM có kết quả chắc chắn. Nhân rộng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp gắn với bao tiêu sản phẩm và ứng dụng KHKT. 
 
Phó Thủ tướng cho rằng Nghệ An có cơ sở để đạt được mục tiêu về NTM đã đề ra, đồng thời tập trung xóa đói giảm nghèo vùng miền núi, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Châu Lan – Sỹ Minh