Nghệ An: Tập trung tổng điều tra dân số và nhà ở chính xác, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Nghệ An triển khai công tác điều tra năm 2019. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải
Cùng với việc tiến hành rà soát, lập danh sách các đơn vị hành chính, Ban chỉ đạo đã tổ chức góp ý vào dự thảo phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; cử cán bộ tham gia điều tra tổng duyệt tại tỉnh Quảng Nam; ra quyết định chuẩn y và tiến hành tham mưu cho tỉnh ra các văn bản chỉ đạo.
Song song với thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc cấp tỉnh, 21/21 huyện, thành thị đã thành lập ban chỉ đạo và văn phòng giúp việc, tuyển chọn lực lượng và tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia tổng điều tra vẽ sơ đồ, lập bảng kê tại các xã, phường; chọn 4.049 điều tra viên và 485 tổ trưởng; hoàn thành vẽ 480 sơ đồ nền và tiếp tục chỉ đạo lập danh sách địa bàn điều tra với 7.846 đơn vị, trong đó 7.651 địa bàn điều tra hộ bình thường và 195 địa bàn đặc thù; trên cơ sở phân loại 994 địa bàn thành thị và 6.852 địa bàn nông thôn…
Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh - Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, nhìn chung công tác tổng điều tra dân số trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ đề ra. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành cũng nêu lên những khó khăn, bất cập về chất lượng đường truyền, nền tảng công nghệ 3G và điện thoại thông minh để cập nhật và lưu trữ dữ liệu, chất lượng điều tra viên tại các địa bàn đặc thù…

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh ý nghĩa và tính cấp bách, cần thiết của đợt tổng điều tra dân số lần này đối với hoạch định kinh tế - xã hội tỉnh nhà và các địa phương; đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh theo nhiệm vụ được giao tập trung và bám sát địa bàn để chỉ đạo cấp huyện triển khai điều tra hiệu quả, đúng kế hoạch.

Đồng ý với dự kiến phân công các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách các địa bàn của cơ quan thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực là Cục Thống kê thường xuyên đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai chu đáo, tránh chồng chéo; tổng hợp kết quả điều tra đúng kế hoạch, tiến độ; chú trọng công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, nhất là vùng đặc thù, giải đáp cho người dân hiểu và hợp tác... để kê khai số liệu chính xác nhất; chuẩn bị kinh phí điều tra chu đáo, đầy đủ.
Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện từ 1/4/2019. Ảnh minh họa
Theo kế hoạch, tổng điều tra sẽ được tiến hành từ ngày 1/4/2019, trong đó từ ngày 1/4 - 7/4 là thời điểm các hộ kê khai phiếu điều tra trực tuyến, từ 8/4 - 25/4 là thời gian điều tra, thu thập thông tin các hộ đăng ký.
Song song với thời gian trên, Ban chỉ đạo các xã sẽ điều tra người lang thang cơ nhỡ và sống bằng nghề sông nước, chuẩn bị các phương án tiến hành điều tra nhân khẩu tại các vùng đặc thù./.