Nghệ An: Thanh tra đồng loạt việc thu chi ở nhiều trường học

(Baonghean.vn) - Nhằm chấn chỉnh tình trạng thu, chi đầu năm học, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đồng thời tổ chức nhiều đoàn thanh tra để kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm.

Cụ thể, 4 đoàn thanh tra công tác thu chi của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bắt đầu kiểm tra từ ngày 26/9 đến ngày 6/10. Mục đích chính nhằm kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018; Quản lý và sử dụng các nguồn thu trong năm học 2016 - 2017.

Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị như Thành phố Vinh, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Thái Hoà, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương ở tất cả các cấp học.

Sau nhiều năm, đoàn thanh tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thu chi các khoản loại quỹ được triển khai nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, đặc biệt là các loại quỹ và các khoản đóng góp tự nguyện. Ảnh: MH

Song song với đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, trước đó ngày 19/9, UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 4203/QĐ - UBND về việc Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thu, chi các khoản loại quỹ, huy động đóng góp tại các địa phương, đơn vị trường học tại một số địa bàn.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 19/9, đoàn thanh tra liên ngành sẽ tổ chức thành 2 đoàn do Phó Giám đốc Sở Tài chính và Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra một số địa phương như Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn.

Học sinh Trường THCS Vinh Tân (thành phố Vinh). Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, sẽ tiến hành thanh tra ở một số trường THPT như THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Nghi Lộc 1 và THPT Đô Lương 3. Dự kiến đoàn thanh, kiểm tra của tỉnh sẽ kéo dài trong 30 ngày.

Việc, UBND tỉnh và Sở Giáo dục ban hành Quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành về thực hiện các khoản thu đầu năm kỳ vọng sẽ chấn chỉnh được tình trạng lạm thu và thu sai quy định hiện nay ở các địa phương.

Các năm trước, việc thanh tra chủ yếu do các đoàn thanh tra của Sở và của các địa phương tự triển khai./.

Mỹ Hà