Nghệ An thu hồi giấy phép đầu tư 5 dự án

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành 2 Quyết định số 4899/QĐ.UBND và 5041/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành về chấp hành pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai trên địa bàn. Theo đó có 5 dự án bị thu hồi.

Cụ thể, tỉnh chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy CNĐT và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với Dự án Trụ sở văn phòng làm việc tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, do Công ty CP Hùng Hưng làm chủ đầu tư. 

Lý do chấm dứt hoạt động là dự án đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch từ năm 2006, phê duyệt mặt bằng quy hoạch từ năm 2007, đến nay đã gần 11 năm nhưng không triển khai thực hiện (Quá 12 tháng không triển khai thực hiện theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư).

Thứ 2 là Dự án sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tại phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò do Công ty CP Khoa học kỹ thuật điện tử, thiết bị viễn thông Trung Thiên làm chủ đầu tư. Lý do chấm dứt là do đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch từ năm 2006, cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, đến nay đã 11 năm nhưng không triển khai thực hiện. Dự án đã được UBND tỉnh có Văn bản cho phép gia hạn tiến độ thực hiện 2 lần nhưng không triển khai (Quá 12 tháng không triển khai thực hiện theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư);

Một trong những quyết định thu hồi dự án. Ảnh: Trân Châu
3 dự án nữa cũng bị thu hồi là: Nhà máy sản xuất đá nhân tạo, chế biến đá tự nhiên Livestone Quỳ Hợp của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (trước đây là Công ty TNHH Tập đoàn Đại Dương), xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp; Dự án Nhà máy Thủy điện Xốp Cốc của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương; Nhà máy sản xuất than nhiên liệu của Công ty TNHH Lưu Hồng xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.
Các dự án này được cấp giấy CNĐT nhưng đến nay không triển khai thực hiện (quá 12 tháng theo quy định của Luật Đầu tư). 

Khi bị thu hồi, UBND tỉnh yêu cầu: Chủ đầu tư các dự án chấm dứt hoạt động đối với các dự án, nộp lại giấy CNĐT đã được cấp (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2018 và thực hiện thanh lý dự án theo đúng quy định hiện hành, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ các chi phí đã bỏ ra nghiên cứu, đầu tư dự án.