Nghệ An: Tiến tới đánh giá kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, đối tượng chính sách

Việt Phương (Tổng hợp) 14/06/2022 15:27

(Baonghean.vn) -  UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Xác định vị trí và vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tập trung tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về tập trung nguồn lực, về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, về tổ chức, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách.

Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội tặng quà gia đình chính sách ở Tà Cạ, Kỳ Sơn. Ảnh Việt Phương

Theo Kế hoạch, các nội dung tổng kết gồm: Tổng kết, đánh giá về mô hình tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cấp tỉnh và cấp huyện. Tổng kết, đánh giá phương thức quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách mà Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang thực hiện; phân tích khả năng huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách; đánh giá kết quả huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội

Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Tổng kết, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện; quan điểm, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp để hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới.

Ngân hàng |Chính sách xã hội giải ngân vốn vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết 11 cho các đối tượng thụ hưởng. Ảnh Việt Phương

UBND tỉnh yêu cầu thời gian tổng kết ở cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/7/2022; ở cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/9/2022. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

UBND tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là cơ quan thường trực giúp Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác tổng kết.

Nghệ An: Tiến tới đánh giá kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, đối tượng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO