Nghệ An: Trên 1.300 người đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Hiện đã có 3.046 người hoàn thành cách ly, còn lại 1.397 người đang thực hiện cách ly tại 13 điểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19  tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2, tính đến 6 giờ, ngày 14/7/2020, Nghệ An đã tiếp nhận, cách ly tổng 4.443 người để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó nam: 3.553, nữ: 890; sinh viên Lào là 1.075 người.

Các điểm cách ly được bố trí tại 14 điểm  (Trường  CĐSP Nghệ An: 1.136, Nam Đàn: 393, Thái Hòa: 499, Quế Phong: 32, Con Cuông: 516, Anh Sơn: 351, Trung đoàn 764: 473, Diễn Châu: 136, Nghĩa Đàn: 350, Hưng Nguyên: 232, Tân Kỳ: 118, Thanh Chương: 164; Nghi Lộc: 33; Kỳ Sơn: 10).

Tiếp nhận người dân làm ăn ở nước bạn Lào về điểm cách ly ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liêụThành Cường

Hiện đã có 3.046 người hoàn thành cách ly, còn lại 1.397 người đang thực hiện cách ly tại 13 điểm (CĐSP: 169; Thái Hòa: 141; Con Cuông: 86; Nam Đàn: 120; Hưng Nguyên: 115; Anh Sơn: 117; Nghĩa Đàn: 120; Trung đoàn 764: 203; Tân Kỳ: 118; Thanh Chương: 164; Nghi Lộc: 33; Quế Phong: 1; Kỳ Sơn: 10).

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19  tỉnh Nghệ An, ngày hôm nay có 54 người đủ điều kiện ra khỏi cách ly (Con Cuông: 8; Nam Đàn: 25; Hưng Nguyên: 21).