Nghệ An xây dựng 14 bến xe khách

(Baonghean.vn) - Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 bến xe được xây dựng tại Thành phố Vinh và các huyện, thị. Trong đó có 2 bến loại một, 4 bến loại hai, 3 bến loại ba.

Bến xe Vinh trên đường Lê Lợi nay đã qua tải.

Cùng với quá trình đô thị hóa, hệ thống bến xe khách trên địa bàn Nghệ An được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đến nay Nghệ An đang triển khai đầu tư xây dựng 6 bến xe theo hình thức xã hội hóa, gồm: Bến xe Vinh Tân, bến xe phía Đông tại khu vực ven thành phố, bến xe Quán Lứ (huyện Diễn Châu), bến xe Mai Hùng (Thị xã Hoàng Mai); bến xe Bắc Vinh, bến xe Nam Vinh (để di dời bến xe Vinh ra khỏi trung tâm thành phố).

Sau khi các bến xe này đi vào hoạt động, góp phần giảm tình trạng ùn tắn giao thông tại khu vực bến xe Vinh hiện nay và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực nội thành. 

Quỳnh Lan