Nghệ An xây dựng 28 công trình thủy lợi trọng điểm trong 4 năm tới

(Baonghean.vn) - Nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn từ 2017 - 2020 Nghệ An xây dựng 28 dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm. 

Dự án thủy điện bản Mồng sẽ hoàn thành trong năm 2017, tại đây tỉnh xây dựng công trình thủy lợi, lợi dụng tổng hợp, cung cấp nước tưới cho hàng nghìn ha cây trồng.

Mục tiêu từ nay đến năm 2020, ngoài hoàn thành 23 công trình, dự án thủy lợi, tưới, tiêu úng, đê điều chống lũ và các công trình thuộc các dự án thủy điện đang triển khai xây dựng, Nghệ An tiếp tục xây dựng  mới 28 dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm, trong giai đoạn 2017 - 2020.

Một số dự án tưới trọng điểm như: Cải tạo nâng cấp kênh Lam Trà (Nam Đàn - Hưng Nguyên); Hệ thống thủy lợi Nậm Việc (Quế Phong); dự án cải tạo, nâng cấp kênh Nhà Lê... Tổng số vốn đầu tư cho 28 công trình, dự án là 16.600 tỷ đồng. 

Trong số 28 dự án thủy lợi trọng điểm, có 12 dự án tiếp tục, nhu cầu vốn còn thiếu là: 9.919 tỷ đồng; 12 dự án khởi công mới, tổng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn là 5.584 tỷ đồng; 4 dự án chuẩn bị đầu tư, tổng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn là 1.097 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2017 - 2020, xây dựng tuyến đê Bích Hào, huyện Thanh Chương, nhằm đảm bảo chống được lũ sông Lam với tần suất P=2%, bảo vệ cho 44.000 người và 6.773 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các xã vùng Bích Hào, huyện Thanh Chương. Trong ảnh: Nông dân xã Thanh Xuân cho biết, phần lớn đất sản xuất lúa của địa phương mỗi năm chỉ cấy1 vụ xuân, còn lại để đất hoang, vì thường xuyên ngập lụt

Sau khi hoàn thành các công trình thủy lợi trọng điển này, Nghệ An sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho 84.000 ha lúa, 18.000 ha màu, 17.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả và cỏ chăn nuôi bò sữa; 10.000 ha nuôi trồng thủy sản. Đồng thời đảm bảo cấp nước cho các khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai, Đông Hồi và các KCN khác với mức cấp từ 50-100 m3/ngày/ha xây dựng; cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho 100% dân cư đô thị và nông thôn.

Giải quyết tiêu úng cho 12.000 ha màu vùng Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc; tăng cường khả năng tiêu úng, nâng cao tần suất đảm bảo tiêu cho 50.000 ha vùng lúa Diễn - Yên - Quỳnh, Nam - Hưng - Nghi; giải quyết tiêu thoát nước cho Thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Nâng tần suất chống lũ đê cấp III Tả Lam từ 1,5% hiện nay lên 1% để bảo vệ khu Trung tâm chính trị văn hoá và kinh tế trọng điểm của tỉnh. Nâng cấp khép kín hệ thống đê cấp IV tả hữu Lam thành đê cấp III, đảm bảo chống lũ tần suất 2%, đê nội đồng đảm bảo chống lũ Hè -Thu tần suất 10%. Hoàn thiện hệ thống đê biển, đê cửa sông đảm bảo chống triều cường tần suất 5% gió bão cấp 9, cấp 10. 

Xuân Hoàng