Nghệ An: Xóa tình trạng chưa có chi bộ đảng ở 92 thôn, bản

Minh Chi 15/07/2018 15:37

(Baonghean.vn) - Đó là kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Cán bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành tìm hiểu những khó khăn trong sản xuất của người dân để kịp thời tháo gỡ. Ảnh: Minh Chi
Cán bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành tìm hiểu những khó khăn trong sản xuất của người dân để kịp thời tháo gỡ. Ảnh: Minh Chi

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, so với năm 2008, đến nay số khối, xóm, bản chưa có chi bộ giảm từ 117 xuống còn 25 (nghĩa là xóa được 92 xóm bản chưa có chi bộ); chưa có đảng viên tại chỗ từ 173 xuống còn 90 (nghĩa là xóa được 83 xóm, bản chưa có đảng viên).

Số doanh nghiệp có tổ chức đảng tăng 26 đơn vị; kết nạp được 5 chủ doanh nghiệp vào Đảng. Chất lượng đảng viên mới tăng, từ 38,9% lên 63,5% có trình độ đại học trở lên.

Song song với kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng thì chất lượng đội ngũ cấp cơ sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị; đội ngũ cán bộ từng bước được trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ trẻ đều tăng.

Cụ thể, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên tăng từ 35,2% lên 67,2%; số chưa qua đào tạo chuyên môn giảm từ 23,8% xống còn 3,6%. Về trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 41% lên 60%.

Mặc dù đã có nhiều kết quả, nhưng soi vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thì có một số nội dung về công tác xây dựng đảng ở cơ sở khó đạt. Đáng chú ý là chỉ tiêu 100% khối, xóm, bản có đảng viên và chi bộ đảng vào cuối năm 2020.

Bởi vậy giải pháp cho thời gian tới của các cấp ủy đảng là tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên cả 3 khía cạnh là: phát huy và nâng cao vai trò của đảng viên; phát huy và nâng cao vai trò của chi bộ đảng mà trọng tâm là cán bộ ở khu dân cư; phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, phát sinh trên địa bàn, không để xảy ra vấn đề phức tạp, điểm “nóng”…

Nghệ An: Xóa tình trạng chưa có chi bộ đảng ở 92 thôn, bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO