Nghệ An xử lý hơn 1.400 lượt đơn thư tố cáo

(Baonghean.vn) - Theo thông tin của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, năm 2019 ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận hơn 1.400 đơn thư tố cáo đối với các tổ chức Đảng, đảng viên.
Đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm 2019 ủy ban kiểm tra các cấp của Nghệ An nhận được 1.438 lượt đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị tổ chức Đảng, đảng viên  (giảm 97 đơn thư so với năm 2018). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức Đảng và 6 đảng viên. Ủy ban kiểm tra cấp dưới giải quyết tố cáo 4 tổ chức Đảng và 68 đảng viên.

Kết quả giải quyết đơn thư tố cáo của ủy ban kiểm tra các cấp cho thấy, có 41 trường hợp đơn thư chưa đủ cơ sở kết luận, 16 trường hợp tố cáo sai, 18 trường hợp tố cáo đúng và đúng một phần, trong đó có 10 trường hợp đúng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Theo kết luận của ngành chức năng, các trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm chủ yếu là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm về quản lý sử dụng đất, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Các đơn thư tố cáo được giải quyết đúng quy định, kết luận khách quan, xử lý nghiêm sai phạm, giúp đảng viên, tổ chức Đảng nhận thức rõ khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp kịp thời khắc phục.