Nghệ An yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh động vật

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu vừa ký văn bản chỉ đạo về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn hiện nay.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 747 hộ, 46 xóm của 25 xã thuộc 11 huyện, thị xã; 3 ổ dịch cúm gia cầm tại huyện Quỳnh Lưu và một số ổ dịch lở mồm long móng (LMLM) nhỏ lẻ tại một vài địa phương. 
Nguyên nhân dịch xảy ra là do: Nhiều loại mầm bệnh như DTLCP, cúm gia cầm, LMLM... đang lưu hành rộng rãi trong đàn vật nuôi và trong môi trường chăn nuôi, thời tiết thay đổi thất thường làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại một số địa phương đạt thấp; nhiều hộ chăn nuôi tự ý tái đàn khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương... 
Do đó, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới rất cao, đặc biệt là cúm gia cầm, DTLCP, LMLM.
Nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới rất cao. Ảnh: Quang An
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản của Trung ương, tỉnh.
Xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại địa phương trong năm 2020 và các năm tiếp theo; bố trí kinh phí triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống cúm gia cầm, lở mồm long móng, bệnh dại...
Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh động vật để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn, xóm, bản đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Tổ chức tuyên truyền về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch; đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ, không sử dụng sản phẩm nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia súc, gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh... .
Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã rà soát, thống kê đầy đủ tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng; tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, đặc biệt là các loại vắc-xin cúm gia cầm, LMLM, bệnh dại... bảo đảm đạt 100% trong diện phải tiêm.
Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tiêm phòng vắc-xin dịch cúm gia cầm H5N6. Ảnh: Xuân Hoàng
Tập trung tổ chức triển khai, đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 467/BNNPTNT ngày 15/1/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân; Chỉ thị số 19/CTUBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân.
Tăng cường công tác quản lý giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào địa bàn tỉnh.
Tổ chức thực hiện tốt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1/2020.
Huyện Quỳnh Lưu tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại vùng dịch cúm gia cầm H5N6. Ảnh: Xuân Hoàng
Quản lý việc tái đàn, tăng đàn theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT.
Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi: Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, đặc biệt là Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Các đơn vị tăng cường phối hợp
Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; báo cáo UBND tỉnh tình hình công tác triển khai tại các địa phương.
Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các sở, ngành, các địa phương: Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp tình hình bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất..., phối hợp với các địa phương xử lý dịch trong diện hẹp.
Nội dung văn bản.

Các sở: Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài PT - TH tỉnh, Báo Nghệ An, Cục Hải quan và các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tổng hợp, trình UBND tỉnh để có các biện pháp giải quyết kịp thời./.

Tin liên quan

Các tin khác