Nghị định Chính phủ về cơ cấu tổ chức của TTXVN

Ngày 1/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 88/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.Trung tâm thông tấn Quốc gia (Số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước.

Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ thống nhất phát văn kiện, thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn tin, ảnh, sản phẩm nghe nhìn, tư liệu, sách và các loại hình thông tin tham khảo phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự; chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia; cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc. Thu thập, biên soạn, xuất bản và phổ biến, phát hành các sản phẩm thông tin để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước; sản xuất và phát kênh truyền hình thông tấn phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

Thông tấn xã Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước giao, thu thập và phổ biến thông tin về Việt Nam bằng các ngôn ngữ khác nhau cho các cơ quan, tổ chức trong nước, các hãng thông tấn và cơ quan báo chí nước ngoài, người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng các tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số; thực hiện lưu trữ tư liệu thông tin; xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin và quản lý tư liệu ảnh quốc gia; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ thông tin phục vụ công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật...

Theo Nghị định, Thông tấn xã Việt Nam có 5 đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam gồm: Ban Thư ký Biên tập; Ban Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Ban Kế hoạch-Tài chính; Ban Kiểm tra.

Bên cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam có 21 đơn vị thông tin: 1- Ban Biên tập tin Trong nước; 2- Ban Biên tập tin Thế giới; 3- Ban Biên tập tin Đối ngoại; 4- Ban Biên tập Ảnh; 5- Ban Biên tập tin Kinh tế; 6- Trung tâm Truyền hình thông tấn; 7- Trung tâm Thông tin-Tư liệu; 8- Báo Tin tức; 9- Báo Điện tử VietnamPlus; 10- Báo Việt Nam News; 11- Báo ảnh Việt Nam; 12- Báo Le Courrier du Vietnam; 13- Báo Thể thao và Văn hoá; 14- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; 15- Bản tin Khoa học và Công nghệ; 16- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum; 17- Nhà Xuất bản Thông tấn; 18- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam; 19- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên; 20- Các Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 21- Các Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài.

Các đơn vị phục vụ thông tin của Thông tấn xã Việt Nam gồm Trung tâm Kỹ thuật thông tấn; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn; Trung tâm Phát triển Truyền thông thông tấn; Trung tâm Tin học; Trung tâm Hợp tác quốc tế thông tấn.

Thông tấn xã Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.9.2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.


Theo TTXVN - M.Đ