Nghi Kiều: Cò về trú ẩn ở rừng Khe Làng

Trong nhng ngày gn đây, mt lượng cò rt ln đã bay v rng Khe Làng, xã Nghi Kiu (Nghi Lc) cư trú, ước tính có my ngàn con. Ban ngày chúng đi tìm kếm thc ăn, ban đêm chúng v trú trong nhng cánh rng.


Rng Khe Làng rng gn 500 ha, cây trng đã lâu năm xanh tt xum xuê, có h nước rng hàng trăm ha, cnh quan đây rt nên thơ, đã to ra vùng sinh thái trong lành, hp dn, là nơi cư trú ca nhiu loài sinh vt.


Nguyễn Văn Xinh