Nghi Lộc biểu dương gương người tốt trong đồng bào công giáo

(Baonghean.vn) - Ngày 3/8, Ban đoàn kết công giáo huyện Nghi Lộc tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo Nghi Lộc lần thứ 4, giai đoạn 2010-2015.

Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hó ở khu dân cư, 7 nội dung tốt đời, 3 nội dung đẹp đạo do UBĐK công giáo Việt Nam phát động, trong 5 năm qua đồng bào công giáo trên trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng nông thôn mới, thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Trao giấy khen xuất sắc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đến nay, cộng đồng giáo dân Nghi Lộc đã có 576 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, số hộ khá, giàu trong bà con giáo dân chiếm 58,5 %. Hàng năm có khoảng 78 % hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Nhiều giáo họ, giáo xứ nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ 3 như giáo xứ: Làng Nam - Nghi Trung, các xóm Lương Đống, Tân Sơn, Lương Sơn - Nghi Vạn...

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện, UBMTTQ huyện Nghi Lộc tặng giấy khen cho 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” 5 năm 2010 - 2015.

                                                                                  Quang Dũng