Nghi Lộc: Huy động Quỹ Khuyến học đạt trên 1 tỷ 539 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 18/6, Hội Khuyến học Nghi Lộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai Quyết định 1360 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện đã chủ động thực hiện các chương trình kế hoạch đề ra và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác gây quỹ khuyến học và vận động giúp đỡ học sinh nghèo  được thực hiện tốt, trong 6 tháng đầu năm các cấp hội đã vận động được trên 1 tỷ 539 triệu đồng quỹ  khuyến học,  tổ chức trao học cho 877 em, khen thưởng cho 5.887 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  

Dịp này, Hội khuyến học huyện khen thưởng 2 tập thể và  kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Trần Hoa

(Đài Nghi Lộc)