Nghi Lộc khen thưởng 5 tập thể có thành tích trong công tác dân số

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, Trung tâm dân số huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS/KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS/KHHGĐ, công tác DS/KHHGĐ trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác DS/KHHGĐ cơ bản đạt được. Mức sinh giảm 5,1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,4% so với năm 2011. Tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai đạt 69,9%. Các đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. 
 
Các tập thể được UBND huyện Nghi Lộc khen thưởng về công tác dân số giai đoạn 2011 - 2015
Với mục tiêu duy trì vững chắc mức giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giai đoạn 2016 - 2020 Nghi Lộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách DS/KHHGĐ. Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác DS/KHHGĐ ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác DS/KHHGĐ. 
 
Dịp này, UBND huyện Nghi Lộc đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS/KHHGĐ trên địa bàn./.
 
Hồng Vinh
         (Đài  Nghi Lộc)