Nghi Lộc: Ký cam kết bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3/2015, UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
Lãnh đạo các xã có rừng ký cam kết
4 tập thể và 3 cá nhân được tặng giấy khen
 
Trong năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Toàn huyện đã thành lập được 16 ban chỉ huy PCCCR các cấp. Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện từ huyện đến cơ sở. Công tác xử lý vật liệu cháy, xây dựng, duy tu bảo dưỡng đường băng cản lửa được chú trọng thực hiện.
 
Năm qua, toàn huyện đã duy tu, bảo dưỡng 99,8km đường băng trắng. Tiến hành đốt trước vật liệu cháy được gần 4000 ha. Công tác tuần tra, canh lửa rừng giám sát các hoạt động sử dụng lửa rừng, người ra vào rừng được triển khai thường xuyên.
 
Công tác chống chặt phá rừng trái phép và quản lý lâm sản được triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, trong năm vẫn xảy ra 6 vụ cháy rừng trên địa bàn. Trong đó, có 3 vụ cháy gây thiệt hại đến tài nguyên rừng với tổng diện tích thiệt hại 16,25ha.
 
Trong năm 2015 này, UBND huyện xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ rừng. Tập trung cao độ tham mưu, chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc trong suốt mùa nắng nóng, phấn đấu hạn chế tối đa số vụ cháy và số vùng phát dịch, sâu bệnh hại rừng gây ra, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. 
 
Dịp này, đã có 4 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2014./.
 
Hồng Vinh