Nghi Lộc: Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

(Baonghean) - Là địa phương tiếp giáp với khu vực phát triển năng động Thành phố Vinh, với lợi thế sẵn có về nhiều mặt, trong những năm qua, huyện Nghi Lộc đã từng bước vươn lên, thu hút đầu tư hiệu quả, chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
Năm 2013 với nhiều khó khăn, thách thức khiến việc đầu tư, sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên cũng như sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND, Nghi Lộc đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Tổng giá trị sản xuất trong năm 2013 đạt 6.055 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra và tăng 8,7% so với năm 2012. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông – lâm – ngư đạt 1.312 tỷ đồng, CN-XD đạt 3.490 tỷ, thương mại – dịch vụ đạt 1.253 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,9 triệu đồng/năm. Cơ cấu  kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp -  xây dựng chiếm 42,4%, thương mại – dịch vụ chiếm 32,1%, nông – lâm- ngư chiếm 25,5%.
 
Làm đường giao thông nông thôn ở Nghi Lộc.
 
Trong năm qua, Nghi Lộc tiếp tục thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao. Huyện đã xây dựng thành công 4 cánh đồng mẫu lớn đối với lúa chất lượng cao ở các xã Nghi Đồng, Nghi Kiều, Nghi Hoa và Nghi Long. Bên cạnh đó, diện tích lúa chất lượng cao tiếp tục được nhân rộng, từng bước thay thế diện tích lúa năng suất, chất lượng kém ở các xã Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Hoa, Nghi Đồng,… Việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 100% xã trong huyện đã hoàn thành việc xây dựng và công bố quy hoạch. Có 6 xã đã đạt từ 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên như Nghi Thái, Nghi Xuân, Nghi Lâm, Nghi Trung, Phúc Thọ, Nghi Long,… Việc vận động xây dựng nông thôn mới ở Nghi Lộc luôn nhận được sự hưởng ứng kịp thời của toàn thể nhân dân.
 
Những ngành nghề mũi nhọn của huyện đều tăng trưởng so với năm trước. Có thể kể đến một số điển hình như nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ tăng 7,14%, bia các loạt đạt 42,45 triệu tấn (tăng 4,8%), gia công kết cấu thép tăng 177,4%, phân bón NPK đạt 45.000 tấn, tăng 350%, gỗ dăm xuất khẩu tăng 3,45%. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Cấm, Trường Thạch tiếp tục được hoàn thiện và thu hút các dự án đầu tư. Huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 22 làng nghề, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, trong đó có nhiều làng nghề hoạt động tốt, hiệu quả rất cao như đóng tàu thuyền, mây tre đan, bánh cốm… Đặc biệt, với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân, trong năm qua, Nghi Lộc đã cố gắng đẩy mạnh thi công và hoàn thiện nhiều dự án xây dựng cơ bản như Dự án nâng cấp đê Tả, đê Hữu sông Cấm, đường Quán Hành – Chợ Sơn, đường vào rừng sản xuất Nghi Công, đường QL1A – Nghi Phương – Nghi Hưng – Nghi Đồng, hạ tầng làng nghề tại các xã Nghi Thái, Phúc Thọ, nhà làm việc 3 tầng của Huyện ủy. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 trụ sở làm việc, 1 hội trường kiêm trụ sở làm việc tại các xã, cơ sở vật chất của các trường học ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giáo viên, học sinh.
 
Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, Nghi Lộc tổ chức đón nhận 18 “Làng Văn hóa” và 13 “Dòng họ Văn hóa” cùng nhiều di tích khác được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa như đền Cửa và mộ tướng Ninh Vệ tại xã Nghi Khánh, đền Tam Tòa, đền Tráng Liệt,... Các lễ hội truyền thống của địa phương tiếp tục được duy trì, thu hút nhiều du khách và thực sự trở thành điểm nhấn của huyện như Lễ hội đền thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, Lễ hội Đền Cửa, Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày sinh chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ. Trong năm, có 192 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Anh, 1 em đạt Huy chương Đồng quốc gia, 2 em đạt giải Khuyến khích, 1.700 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Có thêm 6  ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 57 trường. Huyện tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho hơn 5.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động hơn 1.200 người. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân không ngừng được nâng lên, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, làm tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, đảm bảo ổn định chính trí, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Trong năm 2013, huyện Nghi Lộc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ ở các trung tâm giao dịch 1 cửa của huyện và các xã, thị trấn cũng như các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND huyện gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính và áp dụng CNTT vào các quy trình công. Huyện tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác điều hành của UBND các cấp theo hướng  nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong sản xuất và đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, kiện toàn cán bộ ở các trường học, các địa phương,…
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo. Kịp thời quán triệt và đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu và trở  thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng có hiệu quả, nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay trong công tác dân vận, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính được triển khai.
 
Khu du lịch Bãi Lữ.
 
Năm 2014, Nghi Lộc tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để đầu tư cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Tạo bước phát triển vững chắc và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 6.594 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người nâng lên 21,1 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,4%,…
 
Để đạt được những mục tiêu trên, Nghi Lộc xác định tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả. Tập trung đẩy nhanh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xác định đây là mục tiêu cơ bản để tạo sự tăng trưởng kinh tế, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, hình thành các sản phẩm có tính cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các khu du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịch vụ, du lịch. Đưa sản xuất nông nghiệp trở thành hàng hóa, cung cấp nông sản và các dịch vụ cho các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và các khu dân cư, từng bước gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 
Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn vốn, tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi công để đầu tư cho phát triển. Tiếp tục gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung dồn sức xây dựng, chỉ đạo ở các xã điểm và lồng ghép các chương trình, dự án để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc, tăng cường cải cách hành chính, tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn cho cơ sở nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nguyên Khoa