Nghi Lộc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Sáng 17/9, Ban thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt.

Tham gia hội nghị quán triệt là đội ngũ cán bộ trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện; thường trực HĐND, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; đội ngũ cán bộ trong Ban Thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; bí thư Đảng ủy, chi bộ các cơ quan trực thuộc huyện.

Trong 1 ngày, cán bộ cấp huyện và cơ sở được tiếp thu 2 chuyên đề trong nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXVIII. Đó là chuyên đề: "Một số vấn đề về kinh tế xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020" và chuyên đề "Một số vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị".

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                                                                      Nhật Tuấn

                                                                                  (Đài TT-TH Nghi Lộc)