Nghi Lộc: Thiếu nước, 500 ha chưa gieo cấy vụ hè thu

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, vụ hè thu này Nghi Lộc sản xuất 2600 ha lúa nhưng đến thời điểm này, toàn huyện mới chỉ sản xuất được 2.075, số còn lại hơn 500 ha chưa thể  cấy được do nắng hạn, thiếu nước.

Diện tích này tập trung ở các xã miền tây của huyện như Nghi Văn, Nghi Công Nam, Nghi Mỹ. Tại các xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang hầu hết diện tích cũng không thể cấy được do nguồn nước nhiễm mặn...

Nhiều chân ruộng ở Nghi Lộc đang chờ nước để cấy lúa hè thu

Hiện nay, xí nghiệp thuỷ lợi huyện và các HTX cũng đang nỗ lực trong việc đưa nước về từng chân ruộng khô hạn để bà con tiếp tục cấy lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp huyện, nếu trời tiếp tục nắng hạn thì 500 ha lúa còn lại sẽ rất khó hoàn thành và phải chuyển sang sản xuất các loại rau màu khác.

                                                                                                                                                 Quang Dũng

                                                                                                                                                 Đài Nghi Lộc