Nghị quyết và thực tiễn

(Baonghean) - Một chuyên viên có năng lực nổi trội về soạn thảo văn bản nên thường được giao tham mưu soạn thảo các nghị quyết của cấp ủy. Được giao “chấp bút” nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn, anh dốc hết vốn liếng “lý luận” của mình, cho ra đời một nghị quyết nêu đủ mọi vấn đề: nguyên tắc tổ chức chi bộ, đặc điểm các loại chi bộ, nội dung và phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ…
 
Khi đưa ra cấp ủy thảo luận, một số ý kiến không thống nhất vì nội dung nghị quyết không rõ, nhưng cuối cùng vẫn được thông qua theo nguyên tắc “quá bán”. Sau một thời gian công tác, anh được đưa lên phó ban rồi luân chuyển về làm bí thư một đảng bộ cơ sở để đưa vào quy hoạch trưởng ban.
 
Về cơ sở, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra quá trình thực hiện các nghị quyết của cấp trên. Anh rất ngạc nhiên khi thấy nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn được anh soạn thảo công phu là thế mà bí thư các chi bộ không nắm được nội dung. Thấy đây là hiện tượng không bình thường, anh quyết định triệu tập hội nghị các bí thư chi bộ để quán triệt lại nghị quyết này. 
 
Tại hội nghị, các bí thư chi bộ đã có nhiều ý kiến:
 
- Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn mà nói như chi bộ cơ quan, không đả động những vấn đề cấp thiết ở chi bộ nông thôn hiện nay. 
 
- Thanh niên nông thôn bây giờ không muốn phấn đấu vào Đảng, nghị quyết viết hay nhưng không nói được vấn đề cơ bản là phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn.
 
- Có người về hưu làm bí thư chi bộ xóm liên tục nhiều nhiệm kỳ mà vẫn không có người thay, nghị quyết dù viết hay, nhưng không có cán bộ thì ai thực hiện.
 
Trước lý lẽ “phản biện” của các bí thư chi bộ, anh hiểu ra rằng, khi soạn thảo nghị quyết, anh đã chủ quan không nghiên cứu tình hình thực tế, còn cấp ủy thì thông qua nghị quyết một cách quan liêu. 
 
Qua thời gian làm cán bộ chủ trì ở cơ sở anh mới nhận ra rằng, có những nghị quyết viết hay nhưng xa rời thực tiễn. Phải chăng đó là nguyên nhân làm cho nghị quyết của nhiều cấp ủy không đi vào cuộc sống.
 
 
Trần Hồng Cơ