Nghĩa Đàn bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 10/10, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị đánh giá, bàn các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo năm 2014 và tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.
 
Đại biểu phát biểu ý kiến về các giải pháp thực hiện.
 
Từ năm 2011 – 2013, huyện Nghĩa Đàn giảm 1.197 hộ nghèo, tương đương 5, 39%; cận nghèo 1.029 hộ, tương đương 2, 23%. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nghĩa Đàn năm 2013 là 16,96%, cận nghèo 13,18%. Nhiều xã có tỉ lệ hộ nghèo tăng như Nghĩa Thắng, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nghĩa Yên, Nghĩa Mai… Năm 2014, Nghĩa Đàn phấn đấu giảm nghèo xuống còn 12, 4%, tỷ lệ tái nghèo dưới 5%.
 
Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm giảm hộ nghèo, cận nghèo: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo; điều tra, rà soát hộ nghèo đúng qui trình, công bằng, dân chủ, công khai; đưa kết quả giảm nghèo vào tiêu chí thi đua của các xã, thị trấn…Dịp này, UBND huyện Nghĩa Đàn cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.
 
Đức Anh