Nghĩa Đàn biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ IV, giai đoạn 2010 - 2015.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Nghĩa Đàn tiếp tục được đẩy mạnh; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, xuất sắc; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện 10 nội dung phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các Hội đồng giáo xứ triển khai, tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo đồng bào Công giáo tham gia. Từ năm 2010 - 2014, trên 64,2% gia đình công giáo đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

Dịp này, 7 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo giai đoạn 2010 - 2015 được Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tặng giấy khen./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)