Nghĩa Đàn cần phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế

(Baonghean) - ... Nhiệm kỳ vừa qua, nhận thức rõ tình hình và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ XXVII đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
Kinh tế phát triển, thu ngân sách và tăng trưởng bình quân đầu người đạt khá. Huyện đã chỉ đạo xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản có bước phát triển, nhất là đã thu hút được nhiều dự án có tính động lực phát triển như: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp (TH true milk), Nhà máy chế biến gỗ MDF… Kết cấu hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư xây dựng, nhất là ở vùng trung tâm huyện như: Khu trung tâm hành chính, trung tâm y tế, các tuyến đường giao thông,…, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, hình thành nên một trung tâm phát triển mới của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu thông qua Đề án BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: T.D
Chất lượng giáo dục – đào tạo ngày càng được nâng lên, nhất là việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; chăm lo công tác giảm nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh vùng đặc thù… không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; hoạt động của các cơ quan tư pháp đạt kết quả tốt. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đổi mới, nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng, đẩy mạnh các phong trào, huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo… Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, góp phần hạn chế vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, 5 năm liền Đảng bộ Nghĩa Đàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Đảng bộ vững mạnh.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành duy
…Bên cạnh những thành tích đạt được, huyện vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Kinh tế tuy có bước phát triển, song tốc độ tăng trưởng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn còn cao (57,93%); công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới còn chậm; thương mại – dịch vụ quy mô còn nhỏ lẻ; việc chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả vẫn còn thấp. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân chung của tỉnh;… Những hạn chế, khuyết điểm trên, tôi đề nghị Đại hội nghiêm túc đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
…Nghĩa Đàn là huyện có lợi thế về tài nguyên, đất đai màu mỡ, vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội. Sớm đưa Nghĩa Đàn trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc Nghệ An, là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh và là huyện nông thôn mới vào năm 2020. Xin lưu ý Đại hội một số nội dung sau:
 
Một là, về kinh tế: Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sau thu hoạch; đầu tư phát triển một số cây chủ lực như mía, cam và rau sạch. Phát triển kinh tế hộ và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Phát triển các khu công nghiệp nhỏ, khu đô thị mới, thị trấn, các thị tứ, củng cố phát triển hạ tầng. Xây dựng làng nghề, làng có nghề. Lồng ghép và quản lý, sử dụng có hiệu quả các chương trình đầu tư của nhà nước trên địa bàn.
 
Hai là, về văn hóa – xã hội: Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo mũi nhọn, chú trọng công tác đào tạo nghề. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.
 
Thứ ba, về quốc phòng, an ninh: Nắm chắc tình hình và chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 
 
Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức. Làm tốt công tác vận động quần chúng. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
…Với khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Tích cực đổi mới, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm và giữ vững niềm tin”, tôi tin tưởng Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh