Nghĩa Đàn: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 3/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015.

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 105 quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, tổ chức, các đơn vị trên địa bàn huyện (trong đó có 47 quần chúng ưu tú là các chiến sỹ chuẩn bị lên đường nhập ngũ).

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 3/9 đến 6/9) các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Lớp học này là dịp giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng, để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)