Nghĩa Đàn: Trao thưởng 3 Đảng bộ đặt mua và sử dụng báo Đảng hiệu quả

(Baonghean.vn) - Ngày 6/2, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 1/2018 và đánh giá về tình hình phát hành, sử dụng báo Đảng năm 2017.

Hội nghị đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nước, tỉnh và địa phương năm 2017 đồng thời, quán triệt Nghị quyết số 08 – NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

3 Đảng bộ có thành tích trong phát hành và sử dụng Báo Đảng được Báo Nghệ An khen thưởng. Ảnh:Thái Trường

Trên cơ sở đánh giá công tác tuyên giáo năm 2017, hội nghị đã định hướng một số trọng tâm trong công tác tuyên truyền của huyện trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung: Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn; Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện một số đề án, chuyên đề trọng điểm của huyện ...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức đánh giá về tình hình phát hành và sử dụng báo Đảng năm 2017. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đều đặt báo Đảng theo quy định.

3 Đảng bộ có thành tích trong phát hành và sử dụng báo Đảng là xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh và Nghĩa Thắng.